ZZP ERS EN DE SOCIALE COOPERATIE

De bestuursvorm maakt coöperaties geschikt om lokaal uitdagingen aan te gaan op het gebied van huisvesting, duurzame energie en sociale voorzieningen. Dit soort coöperaties heeft vaak geen winstoogmerk. Financiering vindt plaats via crowdfunding, of leden die instappen als aandeelhouder.

Wanneer coöperaties opgezet zijn voor en door burgers, kunnen ze maatwerk leveren door direct in te spelen op de behoeften van die burgers. Behoeften die anders worden overschaduwd door een logge, bureaucratische overheid, en door winstgedreven multinationals. Coöperaties bieden een tegenwicht aan deze grote spelers.
Als ZZP’er investeer je in je onderneming. Hierdoor neem je wel eens financiële risico’s. Voor deze risico’s ben je persoonlijk aansprakelijk. Als het goed gaat, is er niks aan de hand en profiteer je van de extra omzet die je investering oplevert. In het ergste geval loopt het mis en krijg je te maken met schulden. Op het moment dat je deze schulden niet meer kunt recht trekken, bestaat de kans dat je een regeling met de gemeente moet treffen om je schulden in te lossen. Je komt dan in de schuldsanering terecht. Wanneer je in de schuldsanering zit, is het niet toegestaan om als zelfstandige te blijven functioneren.Soort leden bepaalt belang
•Bedrijfscoöperatie: hierbij zijn de leden een bedrijf en zorgt de coöperatie voor de inkoop, verkoop of levering van diensten voor de leden
•Consumentencoöperatie: hierbij zijn de leden consumenten en zorgt de coöperatie voor de gezamenlijke inkoop van producten en/of diensten voor de leden
•Werknemerscoöperatie: hierbij zijn de leden tegelijk werknemer van de coöperatie
Soort activiteiten bepaalt oriëntatie
•Inkoopcoöperatie: de coöperatie zorgt voor betere leveringsvoorwaarden, producten of diensten voor haar leden
•Afzet- of producentencoöperatie: de coöperatie zorgt voor betere afzetmogelijkheden, distributiekanalen of levert aanvullende diensten
•Werknemerscoöperatie: de coöperatie zorgt voor betere werkomstandigheden of -voorwaarden
•Sociale coöperatie: de coöperatie streeft een sociaal doel na namens haar leden
Als ZZP’er kun je er bewust voor kiezen om samen te werken in een coöperatie. Dat ligt soms vaker voor de hand dan je in eerste instantie zou denken.

Het komt in sommige sectoren bijvoorbeeld geregeld voor dat opdrachtgevers klussen aanbieden die simpelweg te groot zijn voor één zelfstandige ondernemer.

Hierdoor kun je mogelijk omzet of een uitdagende opdracht mislopen en dat is zonde.

Wanneer je samenwerkt met andere ZZP’ers, kun je alsnog in aanmerking komen voor deze grote opdrachten.
Het oprichten van een coöperatie maakt het voor de opdrachtgever dan makkelijker, omdat er maar met één persoon zaken gedaan hoeft te worden. Ook de facturering loopt via het aanspreekpunt.
Ook zijn er situaties denkbaar waarin zelfstandigen tijdelijk geen onderneming willen of kunnen hebben. Zij dreigen in een uitkeringssituatie te komen of hebben al een uitkering. Dit ondanks het feit dat deze ex-ondernemers kansen in de markt zien om opdrachten te verwerven.

Eind 2014 is de opgericht. HUMAANLOKAAL biedt ondernemers de kans om hun bedrijfsactiviteiten vanuit de coöperatie voort te zetten en opdrachten aan te nemen. Deze afspraken worden vastgelegd in de zogenaamde “ledenovereenkomst”. Salaris en/of onkosten worden uitbetaald op basis van de gerealiseerde winst van de ZZP’er. De coöperatie verzorgt de facturatie aan opdrachtgevers en zorgt ervoor dat de te ontvangen gelden worden geïnd. Geldstromen zijn strikt gescheiden, dat wil zeggen dat voor elk lid een aparte bankrekening wordt geopend (de zogenaamde ledenrekening) waarop de gelden binnenkomen en van waaruit het loon/salaris en verdere onkosten worden betaald. Aansprakelijkheid tussen de leden onderling is uitgesloten en onze algemene voorwaarden zijn zodanig opgesteld dat ook het risico voor de coöperatie zelf minimaal of zelfs nihil is.