Menu

ZORG COOPERATIE HUMAAN LOKAAL

De Zorgcoöperatie U.A is de zorgcoöperatie van HUMAAN LOKAAL. De coöperatie zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten steden, dorpen en wijken. . Zij wil hiermee bereiken dat ouderen en mensen met een beperking, ook bij een toenemende zorgvraag, kunnen blijven wonen. Wij verlenen thuiszorg, woonzorg, en andere zorgdiensten.
De Zorgcoöperatie organiseert aanvullende voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Het aanbod van de Zorgcoöperatie moet leiden tot minder noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit Hoogeloon. Dit heeft een positieve uitwerking op de leefbaarheid.
Een ander belangrijk punt is dat de Zorgcoöperatie de onderlinge solidariteit van de inwoners van vergroot, door gezamenlijk te zorgen voor een goed sociaal klimaat waar alle inwoners van kunnen profiteren.
De Zorgcoöperatie behartigt de belangen van haar leden. Dit doet zij bij individuele vragen maar ook algemeen door het realiseren van de wensen aan zorg en diensten in Hoogeloon. Hiertoe onderhoudt de zorgcoöperatie contacten met gemeente en instellingen die diensten en zorg leveren.

De Zorgcoöperatie organiseert en levert aanvullende diensten en zorgverlening.Leden bepalen in de Ledenvergaderingen het beleid van de coöperatie. De leden benoemen het bestuur. Het bestuur voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de leden.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten gelden de volgende voorwaarden:
Men is minimaal een half jaar lid.
Bij gebruikmaken van een dienst met onmiddelijke ingang koopt men zich in door betaling van de contributie van het lopende jaar en tevens de contributie van het voorafgaande jaar. Leden van een samenlevingsvorm worden geacht beide lid te zijn. Bepaalde diensten kunnen slechts worden afgenomen als beide partners lid zijn, zoals diensten van Zorgthuis, Tuinonderhoud en Dagbesteding.
Ouderen die een warme maaltijd gebruiken van de eetgroep betalen € 1,50 meer wanneer ze geen lid zijn.

error: Content is protected !!