Menu

WOONGROEPEN PARTICIPATIE FONDS

VOOR DE OPSTART VAN WOONGROEPEN HEBBEN WE VOOR BELANGSTELLENDEN EEN DEELNAME FONDS OPGERICHT.

DE DEELNAME IS BESTEMD VOOR MAXIMAAL 75 DEELNEMERS TOT EEN BEDRAG VAN 2 MILJOEN EURO.

Dit fonds staat niet onder AFM toezicht maar onder de wet WHC

Fondsen die participaties uitgeven moeten in principe beschikken over een vergunning van of registratie bij de AFM. Deze fondsen zijn ook wettelijk verplicht een prospectus op te stellen en die te laten beoordelen door de AFM of door een vergunninghoudende accountant. Voor de uitgifte van obligaties is geen vergunning vereist, maar moet wel een prospectus worden opgesteld dat door de AFM wordt getoetst.

In het register op de site van de AFM kunt u nagaan of een prospectus door de AFM is goedgekeurd. Daarnaast kunt u in het register nagaan of de aanbieder van de vastgoedbelegging een vergunning heeft. De AFM controleert overigens niet of een vastgoedbelegging een goede belegging is, alleen of de vereiste informatie wordt verschaft. De beoordeling van het beleggingsvoorstel is aan u.

De meeste aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen staan echter niet onder AFM-toezicht doordat zij onder bepaalde vrijstellingen vallen. Dit betreft fondsen die:
•participaties of obligaties uitgeven van meer dan 50.000 euro*
•participaties of obligaties uitgeven met een totaal van minder dan 2,5 miljoen euro
•participaties of obligaties uitgeven aan minder dan 100 personen

De aanbieder van bovenstaande beleggingen moet wel expliciet vermelden dat deze beleggingen niet onder toezicht staan. De AFM houdt tot slot toezicht op de naleving van consumentenregels door de aanbieders van vastgoedbeleggingen die geen prospectus of vergunning nodig hebben. Met de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) kan de AFM controleren of deze aanbieders alle essentiële informatie aan de consument hebben verstrekt zodat de consument een juiste beslissing kan nemen over de belegging.

WIL JE EEN RENTE VAN VIJF PROCENT ONTVANGEN ? MEER DAN DE BANKEN GEVEN 1 KLIK HIER


IK KOOP EEN PARTICIPATIE
LOOPTIJD
error: Content is protected !!