Menu

WAT DOEN WIJ

HUMAAN LOKAAL is een coöperatieve vereniging die tot doel heeft mensen met een WWB-uitkering aan het werk te helpen, de leefbaarheid in de stad te vergroten en participatie van bewoners te versterken. Die diensten van de coöperatie zijn primair gericht op mensen met weinig geld, ouderen en mensen met een beperking. Mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt en mensen met een zorgindicatie voeren de diensten uit, samen met vrijwilligers (vaak oudere vakmensen) en professionals. Onze coach biedt deelnemers dagstructuur, maatschappelijk nuttige activiteiten, scholing, begeleiding bij persoonlijke problemen (bijvoorbeeld schulden) en helpt bij het vinden van werk.

In de coöperatie werken organisaties die actief zijn op maatschappelijk vlak samen om bewoners beter van dienst te kunnen zijn. Bewoners, maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk. Hiermee sluit de coöperatie aan bij de nieuwe Wmo en Participatiewet.

error: Content is protected !!