Menu

VOOR DE BUURT – DE BUURTWINKEL / HET BUURTRESTAURANT / HET BUURTHUIS

De HUMANISTSICHE BEWEGING IS EEN SOCIAAL ONDERNEMER EN EEN SOCIALE BEWEGING.
WIJ HEBBEN GEMERKT DAT ALLEEN WILLEN WERKEN MET GEMEENTELIJKE SUBSIDIES HEIKEL WERKEN IS EN IETS TEVEEL ERNERGIE VERGT VANWEGE DE VELE TEGENWERKINGEN EN DE AMBTELIJKE DESINTERESSE EN WILLKEUR WILLEKEUR VAN DE SUBSIDIEVERLENERS DIE MENEN HET ALLEMAAL GOED TE DOEN IN HUN EIGEN KONKRIJKJES.
WE GAAN DAAROM GEWOON WERKEN – ALS SOCIAAL ONDERNEMER – LIEFST ZO MIN MOGELIJK MET SUBSIDIES – HOEWEL WE WEL VAN MENING BLIJVEN DAT WE WAAR WE INVESTEREN DE NOODZAKELIJKE NODIGE EN ENTHOUSIASTE MEDEWERKING VERKRIJGEN VAN DE GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE OVERHEDEN.

WIJ OPENEN BUURTWINKELS / BUURTRESTAURANTS EN BUURTHUIZEN MET BEHULP VAN SOCIALE COOPERATIES MAAR MOCHT DIT PLAN UITSLUITEND COMMERCIEEL MOETEN WORDEN DAN DOEN WE DAT OOK – GEEN ENKELE GEMEENTE DIE WIJ HEBBEN GEVRAAGD OM SUBSDIDIE MAG DAN NOG BIJ ONS TERECHT VOOR DE VRAAG OF WE IETS SOCIAALS WILLEN DOEN. GEMEENTE GEEF DAN HET GOEDE VOORBEELD !

error: Content is protected !!