Snakes in suits handhaving

Snakes in suits dat was het onderzoek van een Amerikaanse psychiater die karakterkenmerken vergeleek van mensen op hoge posities in de bureaucratie / ambtenarij en grote multi nationale ondernemingen en mensen met een onderklasse positie in de gevangenis die psychopatische kenmerken hadden. De conclusie was dat beide groepen – gewetenloze moordenaars roofdieren psychopaten die in de gevangenis zaten omdat ze van de onderklasse waren – en de mensen met hoge posities in de bureaucratie dezelfde kenmerken hebben.
Psychopaten zoeken de zwakke plekken van mensen, kleine ondernemingen, afhankelijken, de onderklasse in de samenleving uit om ze verder over de rand kunnen duwen. Dat is de opzet van veel van de ambtenaren van de belastingdienst. Zij gebruiken hun obsessieve dwangstoornis – medisch gezien obsessive compulsive disorder – compleetheidsdwang genoemd door psychiater Menno Oosterhof – een dwangstoornis waarbij met niet – perfectie niet valt te leven. Hele rapporten getuigen van een dergelijke obsessieve stoornis.
Zij hebben de macht. En daarbij dus de mogelijkheid tot misbruik van macht. Zij vinden dat de wet aan hun kant staat, niet aan de kant van de onderklasse. Zij vinden dat de wet altijd rucksichtloss moet worden toegepast. Zij vinden dat ook kleine ZZP ers moeten voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan Multi nationals. Het rapport van de WRR voor het regeringsbeleid geeft echter aan dat de lat te hoog ligt in de participatie samenleving. De Raad pleit ook voor een realistisch perspectief op de band tussen burger en overheid. Eentje die er niet automatisch van uitgaat dat de burger altijd kan doen wat ambtenaren vinden wat zogenaamd juist zal zijn. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid hen niet over de rand duwt en dat momenten van onoplettendheid of het anders pragmatisch doen dan dat de wet of overheid zou willen niet direct ingrijpende gevolgen hebben. Dat draagt bij aan de legitimiteit van de overheid.
De overheid heeft nu met hoge boete’s, dreigementen met strafrecht toepassing, en nog meer van hun roofdierenmentaliteit laten zien dat het sociaal contract is verbroken. Het is gewetenloos handelen van de ambtenaar van de belastingdienst om een – vanuit een bijstandsuitkering startende ondernemer – een kleine ZZP er – op een dergelijke wijze vals te beschuldigen en te kleineren zoals zij dat hebben gedaan zonder rekening te houden met de situatie, de net startende onderneming en boekhouding die verder moet worden uitgewerkt zonder op extra kosten te worden gejaagd. Het is laag bij de grond, en daarom incompetent