SCHULDEN PREVENTIE HUISUITZETTINGEN

Gezinnen en alleenstaanden worden geholpen met het voorkomen van schulden bij de woningbouwvereniging ten einde huisuitzettingen te voorkomen. Jaarlijks worden er nog steeds landelijk gezien 20.000 vonnissen uitgesproken en worden evenveel gezinnen uit huis gezet. Het NIBUD heeft berekend dat dit de samenleving aan nazorg en maatschappelijke opvang 11 miljard aan algemene middelen kost dan wel onttrekt. Preventie voorkomt dat deze kosten door de belastingbetaler moet worden betaald. Kosten die overigens een woningbouwvereniging of bank afwentelt op de belastingbetaler. Schulden preventie is derhalve dan niet een kostenpost maar een SLIMME INVESTERING.
Taakgericht methodisch handelen verdeelt de taken tussen professional en client. Het gaat uit van de eigen kracht van de client, echter de professional hanteert de grenzen end raagt zorg voor bemiddeling met de bank of de woningbouwcooperatie. De professional heeft bewindvoering beschermingsbewind en kosteloze juridische hulpverlening als achtervang ten behoeve van de client.