PROJECTONTWIKKELINGEN IN SOCIALE COOPERATIES

PROJECT ONTWIKKELING CENTRAAL WONEN IN WOONCOOPERATIE
PROJECTONTWIKKELING SOCIALE COOPERATIE / BEWONERSBEDRJF
PROJECT ONTWIKKELING SOCIALE COOPERATIES VAN KLEIN ZELFSTANDIGEN

Als ZZP’er investeer je in je onderneming. Hierdoor neem je wel eens financiële risico’s. Voor deze risico’s ben je persoonlijk aansprakelijk. Als het goed gaat, is er niks aan de hand en profiteer je van de extra omzet die je investering oplevert. In het ergste geval loopt het mis en krijg je te maken met schulden. Op het moment dat je deze schulden niet meer kunt recht trekken, bestaat de kans dat je een regeling met de gemeente moet treffen om je schulden in te lossen. Je komt dan in de schuldsanering terecht. Wanneer je in de schuldsanering zit, is het niet toegestaan om als zelfstandige te blijven functioneren. WIJ BIEDEN ZZP STUDIEBEGELEIDERS / DOCENTEN INBURGERING / REMEDIAL TEACHERS / BUDGETCOACHES / TAALCOACHES / COACHES DE GELEGENHEID OM HUN DIENSTEN VIA DE COOPERATIES AAN TE BIEDEN.

Ook zijn er situaties denkbaar waarin zelfstandigen tijdelijk geen onderneming willen of kunnen hebben. Zij dreigen in een uitkeringssituatie te komen of hebben al een uitkering. Dit ondanks het feit dat deze ex-ondernemers kansen in de markt zien om opdrachten te verwerven.

Eind 2014 is de opgericht. HUMAANLOKAAL biedt ondernemers de kans om hun bedrijfsactiviteiten vanuit de coöperatie voort te zetten en opdrachten aan te nemen. Deze afspraken worden vastgelegd in de zogenaamde “ledenovereenkomst”. Salaris en/of onkosten worden uitbetaald op basis van de gerealiseerde winst van de ZZP’er. De coöperatie verzorgt de facturatie aan opdrachtgevers en zorgt ervoor dat de te ontvangen gelden worden geïnd. Geldstromen zijn strikt gescheiden, dat wil zeggen dat voor elk lid een aparte bankrekening wordt geopend (de zogenaamde ledenrekening) waarop de gelden binnenkomen en van waaruit het loon/salaris en verdere onkosten worden betaald. Elk lid draagt een percentage van de bruto winst af ter dekking van de algemene kosten, zoals huur, kantoorkosten, en administratie. Aansprakelijkheid tussen de leden onderling is uitgesloten en onze algemene voorwaarden zijn zodanig opgesteld dat ook het risico voor de coöperatie zelf minimaal of zelfs nihil is.

PROJECT ONTWIKKELING CENTRAAL WONEN IN WOONCOOPERATIE

Veel woongemeenschappen met woningen in de sociale huursector zijn aan het nadenken over zelfbeheer, omdat ze sinds een paar jaar minder vrij zijn in het kiezen van nieuwe bewoners. Nieuwe regelgeving van de overheid stelt immers grenzen aan het inkomen dat een huishouden voor een dergelijke woning mag hebben.

Er wordt veel over nagedacht hoe de woongemeenschappen weer toegankelijk te maken voor iedereen die zo wil wonen. De overheid heeft de wooncoöperatie bedacht: biedt deze rechtsvorm een oplossing? Er wordt volop geëxperimenteerd.
Zie ook bij Platform31, de Woonbond, Cooplink, Vrijcoop en Steunpunt Wonen

Hieronder een aantal teksten over zelfbeheer en de wooncoöperatie.

2009-03 Cooperatieven, een alternatief – Futura.pdf
2009-03 Op zoek naar de Heilige Graal van de volkshuisvesting – Een verslag over woningcooperatieven in Duitsland – Futura.pdf
2013-03 De Wooncooperatie – Op weg naar een zichzelf organiserende samenleving – Adri Duivensteijn.pdf
2014-02 Quickscan Wooncooperaties – Platform31.pdf
2014-06 Uitwerking wooncooperatie – Ministerie van Binnenlandse Zaken.pdf
2014-06 Wonen in zelfbeheer – Woonbond.pdf
2015-05 De corporatie is dood – Leve de wooncooperatie – Tijdschrift voor de Volkhuisvesting.pdf
2015-10 Tussen wet en praktijk – Onderzoek naar de financiering van wooncooperaties – Platform31.pdf
2015-11 De wooncooperatie dat zijn wij – Platform31.pdf
2015-11 Presentatie Wooncooperatie CW Zevenkamp.pdf
2015-11 Presentatie Wooncooperatie Platform31.pdf
2016-05 Beoordelingskader scheiding DAEB niet-DAEB.pdf
2016-07 Kamerbrief Experiment verkoopregels voor wooncooperaties.pdf

PER CENTRAAL WONEN PROJECT WILLEN WIJ:

60 % bezetting huurwoningen sociale huur in 1, 2 en 3 kamer woningen per kamer 70 vierkante meter exclusief keuken, badkamer, balkon, berging. Maximale huur 700 euro per maand Waarvan twee aangepaste woningen ( gehandicapten / senioren )
20 % bezetting koop
20 % bezetting vrij huur vestiging

TOTAAL MINIMAAL 20 WONINGEN MAXIMAAL 60

GEZAMENLIJK RUIMTEN

Een grote ruime beneden woonkamer / Gezamenlijke TV / FILM ruimte / bibliotheek / leestafel / computer en printerruimte / wifi / keuken 100 vierkante meter grenzend aan de gemeenschappelijke tuin.
Vier flexwerkplekken / spreekkamers van 10 vierkante meter.
Een logeerkamer van 10 vierkante meter met wastafel / douche./ toilet

Wasmachineruimte delen wasmachines en drogers
Fietsenberging / hobby ruimten
10 parkeerplaatsen waarvan vier voor deel auto’s.

De woningen zijn energie duurzaam gebouwd.

SOCIALE COOPERATIE / BEWONERSBEDRIJF

WIJ HUMAAN LOKAAL WILLEN GAAN WERKEN MET DE OPRICHTING VAN BEWONERSBEDRIJVEN. Bewonersbedrijven waarin ook ZZP ers hun diensten kunnen aanbieden. MEN WERKT DAN IN SOCIALE COOPERATIES IN DE WIJK. Een Sociale Coöperatie is een organisatie van burgers met lage inkomens gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Ondernemerschap staat in het teken van zélf activiteiten ontplooien.
De leden van een Sociale Coöperatie kunnen sámen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn. Zo kunnen mensen samen hindernissen opruimen en kansen scheppen om hun eigen situatie te verbeteren.

BewonersBedrijven zijn bedrijven van, voor en door bewoners. Het zijn wijkondernemingen met als doel het permanent verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving. BewonersBedrijven willen hun buurt economisch, fysiek en sociaal helpen ontwikkelen.

BewonersBedrijven ontstaan van onderaf: op initiatief van bewoners. Ze zijn onafhankelijk en werken samen met anderen wanneer dat past in hun activiteiten. Ze verwerven inkomsten door projectsubsidies, exploitatie van gebouwen, activiteiten, deelnemersbijdragen en bijdragen uit fondsen. BewonersBedrijven verdienen zoveel mogelijk hun eigen geld en komen daardoor losser te staan van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners hebben de bestuurlijke leiding en zij beslissen of en zo ja, welke beroepskrachten ingehuurd moeten en kunnen worden.

Basisprincipes

Het BewonersBedrijf:
Werkt aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied waarin bewoners zichzelf herkennen
Is onafhankelijk, zelfvoorzienend en winst vloeit terug naar de wijk en komt niet bij private personen terecht

Is geïnitieerd door (komt voort uit) bewoners, is in bezit van bewoners en wordt bestuurd door bewoners
Is gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen en bedrijven.

De bedoeling van het Bewonersbedrijf is om bewoners zelf het stuur in handen te geven, hen een eigen bedrijf in de wijk te laten ontplooien. Een bestuur van wijkbewoners heeft, onder leiding van een zakelijk leider, de leiding over het bedrijf in handen. Zo is er én werkgelegenheid voor mensen in de wijk én komen er opbrengsten vrij die mensen in hun eigen omgeving kunnen inzetten voor sociale projecten.
Het doel is tweeledig; het trekt mensen naar zich toe en het stuurt vitale energie de wijk in. Dat werkt zo: enerzijds is het een ontmoetingscentrum voor bewoners en ondernemers van het gebouw zelf én voor alle wijkbewoners. Het is een plek waar ze activiteiten kunnen organiseren en waar activiteiten georganiseerd worden waaraan wijkbewoners kunnen deelnemen. Zo ontstaat een dynamische omgeving waarin heel veel verschillende mensen een plek en/of een dagbesteding vinden. Jong of oud, gezond of ziek, lager of hoger opgeleid, ondernemers of bewoners, allochtoon of autochtoon.

SOCIALE SUPERMARKT

De dagelijkse boodschappen doen kan voor mensen met een minimuminkomen een dure en moeilijke kwestie zijn een nieuwe supermarkt waar minima voor bijna de helft van het geld hun dagelijkse boodschappen kunnen doen.
Het doel van de sociale supermarkt is om niet alleen mensen met weinig inkomen te helpen aan goedkope boodschappen, maar tegelijkertijd ook ervoor te zorgen dat mensen met een uitkering aan het werk kunnen in de sociale supermarkt, zich daar verder ontwikkelen, en uiteindelijk zelfs door kunnen stromen tot werk in bijvoorbeeld een reguliere supermarkt.

De super streeft ernaar om duizend producten aan te bieden, alles wat je normaal ook in een supermarkt kunt kopen, maar dan maar van één merk en flink goedkoper. Klanten zijn slechts een paar tientjes per maand kwijt zijn. „Mensen moeten bij ons wel gewoon betalen voor de boodschappen”, Hoe weinig het ook is, mensen moeten leren de waarde van geld te zien en daarmee om te gaan.” Er zal geen alcohol of tabak verkrijgbaar zijn.

Daarnaast zal er ook een restaurantgedeelte komen waar minima voor minder dan een tientje een driegangendiner kunnen krijgen, samengesteld van dagverse producten die anders wellicht weggegooid zouden worden. „Op termijn willen we nog sterker voedselverspilling tegengaan, dit is een eerste stap. De supermarkt zal worden gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De supermarkt bedoeld voor mensen met een minimuminkomen. Klanten kunnen ook zelf een beroep doen op de kortingen in de supermarkt. „Denk aan AOW’ers, ZZP’ers met een nog klein inkomen”,wij doen dan een korte check naar hun inkomen en dan is het goed. Ook andere mensen zijn welkom, het is een gewone supermarkt, alleen laten minima een pasje zien bij de kassa. We willen niet dat mensen voortdurend worden geconfronteerd met hun problemen: we willen geen stigmatisering.” Daarom is de supermarkt ook open voor mensen met een modaal of bovengemiddeld inkomen.

We hopen dat we uiteindelijk geld overhouden, zodat we nog meer mensen een betaalde baan kunnen aanbieden en de prijzen nog verder omlaag kunnen gooien.” De bedoeling is dat de sociale supermarkt zo succesvol wordt dat het concept uitgerold kan worden naar andere steden in Nederland.