Menu

PROJECT TEL MEE MET TAAL

Tel mee met Taal

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een groot maatschappelijk probleem. Tot op heden beheersen 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar de Nederlandse taal op of onder het eindniveau van het basisonderwijs (referentieniveau 2F). De subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ is gericht op de verbetering van de taalbeheersing op de werkvloer. Taalvaardigheid wordt gezien als een werknemersvaardigheid.
Tel mee met Taal

Binnen de regeling gelden de volgende specifieke eisen:
De maximale subsidie per opleidingstraject per deelnemer bedraagt € 1.500,-.
Het opleidingstraject bestaat uit minimaal 30 contacturen en beslaat maximaal 12 maanden.
Het opleidingstraject begint na de datum waarop subsidie wordt aangevraagd en in hetzelfde kalenderjaar.
Medewerkers dienen aan het begin en aan het einde van het traject een gevalideerde toetsmethode af te leggen.

Samenwerkingsprojecten
Naast het feit dat u als werkgever een bijdrage kunt leveren aan het beperken van een lage taalvaardigheid, is er binnen de subsidieregeling ruimte voor samenwerkingsprojecten in Nederland. De regeling biedt subsidiekansen voor samenwerkingsverbanden tussen onder meer gemeenten, bibliotheken en onderwijsinstellingen gericht op:
laaggeletterdheid bij volwassenen;
leesbevordering bij kinderen;
laagtaalvaardige ouders.

error: Content is protected !!