Menu

PROJECT PASSEND ONDERWIJS VOOR ELK KIND

ZE KOMEN ER AAN. PASSEND ONDERWIJS VOOR DE RIJKEN DIE HET KUNNEN BETALEN PARTICULIER ONDERWIJS,- 17.000 EURO PER KIND PER JAAR VRAGEN DIVERSE INSTITUTEN. WIJ BLIJVEN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN.

indien u in ons project investeert verlenen wij een korting van tien procent.

WIJ HEBBEN VOOR ELK KIND PASSEND HUISWERKBEGELEIDING / BUITENSCHOOLSE OPVANG / STUDIEBEGELEIDING / ONDERWIJS

WIJ HEBBEN VOOR ELK KIND BETAALBAAR PASSEND ONDERWIJS, IN KLEINE GROEPEN, VAN BASISONDERWIJS TOT EN MET STAATS EXAMEN VOORBEREIDING VAN VMBO HAVO VWO en meer.Met passend onderwijs hebben besturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Besturen hebben zorgplicht.

Voor volledige studiebegeleiding / passend onderwijs / buitenschoolse opvang vragen wij aan niet leden 6000 euro per jaar per kind.

Voor leden 5000 euro per jaar.

TEVENS BEROEPSONDERWIJS VIA DE HUMANISTISCHE ACADEMIE

Word lid van de humanistische organisatie zie http;//www.webshop-humanistische-services.nl
NEEM MET ONS CONTACT OP VOOR PASSEND ONDERWIJS

humaanlokaal@gmail.com

error: Content is protected !!