Menu

PROJECT GEZONDE TOEKOMST

Gezonde Toekomst Dichterbij

Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij richt zich op het terugdringen van gezondheidsachterstanden van gezinnen in achterstandssituaties. Het financieren van integrale gezondheidsaanpakken moet leiden tot minder roken, alcoholgebruik en overgewicht. Ook de ervaren gezondheid is hierbij van belang

Klein Geluk

Een chronische ziekte of beperking mag een waardevol leven niet in de weg staan. Daarom ondersteunt het programma Klein Geluk projecten die de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg verbeteren. Het gaat om mensen in alle leeftijdscategorieën met bijvoorbeeld een chronische ziekte, psychiatrische stoornis, een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking. De inhoud van de call ‘materialen, dagbesteding en evenementen’ wordt half december gepubliceerd.
Meer Veerkracht, Langer Thuis

Alleenstaande, niet-dementerende, ouderen met een beperking moeten zo vitaal mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit staat centraal in het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Innovatieve projecten gericht op het versterken van het meedoen aan activiteiten, een beter sociaal netwerk, meer beweging en meer mobiliteit
Zorg én Perspectief

Binnen het programma Zorg én Perspectief staat het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren (0-25 jaar) met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdsgenoten centraal.

error: Content is protected !!