Menu

PROJECT AMIF BELEID VOOR ASIEL EN IMMIGRATIE

AMIF: Beter beleid voor asiel en immigratie

Een efficiënte omgang met migratiestromen en de uitvoering, versterking en ontwikkeling van een geïntegreerde Europese aanpak is het belangrijkste doel van het AMIF. Het fonds richt zich op vier thema’s:
Asiel: het ontwikkelen van een Europees beleid op het gebied van asiel en opvang dat efficiënt en uniform zal worden toegepast.
Legale integratie: het ondersteunen van legale migratie naar de EU die effectieve integratie van mensen buiten de EU bevordert.
Terugkeer: het bevorderen van eerlijke en efficiënte strategieën voor het laten terugkeren van migranten. Een duurzaam en effectief proces staat centraal.
Solidariteit: de EU lidstaten die het meest te maken krijgen met de toestroom van migranten moeten kunnen rekenen op solidariteit van andere lidstaten.

error: Content is protected !!