Menu

MEER OVER ONS WIJ ZIJN

WIJ ZIJN EEN VERENIGING – MET EEN KOEPELVERENIGING DIE PLAATSELIJKE VERENIGINGEN / COOPERATIES KAN OPRICHTEN TEN BEHOEVE VAN DE BEWONERS VERENIGINGEN IN DE WIJKEN EN DORPEN, SAMENWERKEND MET DE MIN OF MEER PROFESSIONELE HULP EN DIENST VERLENERS

WE ZIJN EEN VERENIGING WERKZAAM IN HET SOCIALE DOMEIN EN PARTICIPATE VAN GEMEENTEN

WE ZIJN TEVENS EEN GENOOTSCHAP – DE KOEPEL ORGANISATIE KAN PLAATSELIJKE AFDELINGEN OPRICHTEN VAN GEESTELIJKE VERZORGING DIE IN SAMENWERKING MET DE HUMAAN LOKAAL AFDELINGEN DIENSTEN EN BIJEENKOMSTEN KAN ORGANISEREN.

WE ZIJN OOK EEN POLITIEKE PARTIJ / BEWEGING OOK AL WEER GEORGANISEERD ALS VERENIGING.

ER ZIJN DUS DRIE VERENIGINGEN
1. DE POLITIEKE PARTIJ BEWEGING
2. HET GENOOTSCHAP
3. BEWONERS VERENIGINGEN HUMAAN LOKAAL

error: Content is protected !!