Menu

MANIFEST SCHULDHULP

Manifest schuldhulp BRON EVA Evangelische Alliantie

Manifest “Schulden te lijf”

Er is veel mis met de regelgeving rond schuldhulpverlening. Dit signaal werd afgegeven door 300 kerkelijke schuldhulpverleners tijdens het symposium Kerk & Schuldhulp georganiseerd door de Evangelische Alliantie 25 april jongstleden.

Hierop heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om – met het manifest ‘Schulden te lijf’ – een signaal af te geven aan de verantwoordelijke staatssecretaris. Dit manifest is mede opgesteld en ondertekend door de Evangelische Alliantie, Stichting Christelijke Schuldhulppreventie, Kerk in Actie, Modus Vivendi, Bescherming & Bewind, Bos Consulting en de Sociaal Verbonden Federatie.

Cynthia Ortega-Martijn: “Er moet meer nadruk komen op preventie, nazorg en een integrale benadering. Dit kan door geld te oormerken.” Uit onderzoek blijkt dat de inzet van kerken en christelijke organisaties de maatschappij een besparing van tientallen miljoenen oplevert. Niet door repressie, maar juist door vroegsignalering en het bieden van nazorg, wat veel actieve kerken op dit terrein en christelijke schuldhulporganisaties op geslaagde wijze doen. Ortega-Martijn: “Daar past erkenning van de lokale overheid bij.”

Inleiding manifest

“Voorstellen van de ChristenUnie, in samenwerking met kerken en christelijke organisaties,
voor een duurzaam verantwoord bestedingsgedrag”

Door de economische crisis raakt een toenemend aantal Nederlanders in de schulden. Schuldenproblematiek staat vaak niet op zichzelf. Meestal is er sprake van een samenloop van problemen, zoals langdurig een laag inkomen, opstapeling van incassokosten, ontslag, maar ook verslavingen, echtscheiding, relatie- en opvoedingproblemen. Daarom is een integrale aanpak nodig.

Bij de aanpak van de armoede,- en schuldenproblematiek is de rol van kerken en christelijke geloofsgemeenschappen lange tijd onderbelicht gebleven.

error: Content is protected !!