Contact en Informatie Humanistische Organisatie

Groep Humanistische Organisatie Nederland Ltd Companies House 10923511 / Humanistische Partij Nederland KvK 68603282 / Humanistisch Genootschap Nederland kvk 68596376 / Nice Move Sociaal LLP kvk 70345643 / Stichting Actienet Nice Move. Kvk 58653376 Juristnet Cooperatie UA kvk 61296694 / Nice Move sociaal LLP; partners: Bajemacs / van Wijk Consultancy/ Opix / Humanistisch Verbond regio Utrechtse Heuvelrug/ Altheya HarryLoco Productions

Correspondentie

Juristnet Cooperatie UA / Humanistisch Genootschap

Molenstraat 20

7551 DC Hengelo

HUAMNISTISCHE ORGANISATIE NEDERLAND KOEPEL ORGANISATIES NEDERLANDSE VESTIGINGEN DE HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND IS EEN VERENIGING MET RECHTSPERSOONLIJKHEID AANGEMELD BIJ DE KIESRAAD EN INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 68608282

=======================================================================================================
De Humanistische Organisatie Nederland bestaat uit:

HUMANISTISCHE ORGANISATIE NEDERLAND LTD
Company nummer 10923511

Motram House 43 Greek St
STOCKPORT
CHESHIRE
UNITED KINGDOM SK3 BAX

JURISTNET COOPERATIE UA
Werkzaam onder de werknamen HUMAAN LOKAAL
HUMANISTISCHE ORGANISATIE NEDERLAND
HUMANISTISCHE BEWEGING NEDERLAND
HUMANISTISCHE ACADEMIE

Molenstraat 20
7551 CD HENGELO
Ingeschreven bij de Kvk onder nummer 61296694

=====================================================================================================

NICE MOVE SOCIAAL LLP – Kvk 70345643 DOEL OPRICHTEN EN INSTANDHOUDEN SOCIALE COOPERATIES

DE NICE MOVE SOCIAAL LLP VERENIGT DE SAMENWERKENDE PARTNERS.

STICHTING ACTIENET NICE MOVE KvK 58653376 DOEL BEVORDEREN VAN SOCIALE INNOVATIES

JURISTNET COOPERATIE UA KvK 61296694 DOEL MAATSCHAPPELIJK WERK EN SOCIAAL JURIDISCH WERK

VERENIGT DE SAMENWERKENDE PARTNERS.

HUMANISTISCH GENOOTSCHAP NEDERLAND KvK 68596376

HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND KvK 68603282