kiesprogramma HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND

KIESPROGRAMMA HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND KLIK HIER

DE OVERHEID MOET LEREN SLIMMER TE INVESTEREN: WIJ BESPAREN 162 MILJARD VOOR DE BELASTINGBETALER
DE OVERHEID MOET ZICH NIET LATEN CHANTEREN DOOR MULTI NATIONALS WIJ BESPAREN DAARMEE 120 MILJOEN VOOR DE GEWONE BELASTINGBETALER

1. INVESTERINGEN IN SOCIALE DIENSTVERLENING EN SCHULDHULPVERLENING EN VOORKOMEN VAN HUISUITZETTINGEN BESPAART DE BELASTINGBETALER 11 MILJARD JAARLIJKS AAN OPVANG EN NAZORGKOSTEN VAN UIT HUIS GEPLAATSTEN WEGENS HUUR OF HYPOTHEEK SCHULDEN. ( BEREKENING NIBUD )
EEN INVESTERING VAN 1 MILJARD AAN PREVENTIE IS HIERVOOR VOLDOENDE.

2. INVESTEREN IN SOCIALE INVESTERINGEN IN SOCIALE DIENSTVERLENING EN SCHULDHULPVERLENING EN VOORKOMEN VAN HUISUITZETTINGEN BESPAART DE BELASTINGBETALER 46 MILJARD JAARLIJKS AAN ZORGKOSTEN. GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN MET GELDZORGEN WORDEN GESTRESST EN DOEN EEN UITZONDERLIJK BEROEP OP DE ZORG. ( BEREKENING NIBUD )
EEN INVESTERING VAN 2 MILJARD AAN PREVENTIE IS HIERVOOR VOLDOENDE.

3. DE PRIJZEN VAN WONINGEN ZIJN STERK GESTEGEN DOOR DE MOGELIJKHEID OM BETAALDE HYPOTHEEKRENTE FISCAAL AFTREKBAAR TE MAKEN. AFSCHAFFING VAN DEZE RENTE AFTREK BEPAART DE BELASTINGBETALER 11 MILJARD. HIERVOOR IS GEEN INVESTERING NODIG AAN PREVENTIE. BIJKOMEND EFFECT IS DAT DE PRIJZEN VAN DE KOOPWONINGEN GAAN DALEN EN DUS OOK STARTERS WONINGEN KUNNEN KOPEN.

4. INVESTEREN IN ONTWIKKELINGSHULP PREVENTIE VEILIGHEID EN ONDERNEMINGEN IN AFRIKA EN ANDERE MIGRATIELANDEN BESPAART DE BELASTINGBETALER JAARLIJKS 70 MILJARD AAN UITKERINGEN AAN MIGRANTEN ECONOMISCH VLUCHTELINGEN WONINGEN AOW BIJSTANDSUITKERINGEN INTEGRATIEKOSTEN. EEN INVESTERING VAN 20 MILJARD IS HIERVOOR VOLDOENDE.

5.. INVESTEREN IN AANPAK BELASTINGONTDUIKING VAN DE 200.000 ZEER RIJKE NEDERLANDERS BESPAART DE BELASTINGBETALER JAARLIJKS 10 MILJARD. EEN INVESTERING VAN 1 MILJARD AAN OPSPORINGS EN INTERVENTIE KOSTEN IS HIERVOOR VOLDOENDE.

6. SCHIPHOL EN KLM WORDEN JAARLIJKS GESUBSIDIEERD MET BELASTINGGELD VAN DE NORMALE BELASTINGBETALER MET EEN BEDRAG VAN 16 MILJARD INCLUSIEF VERLOREN BELASTINGGELD DOOR DE TAX FREE WINKELS OP SCHIPHOL. DEZE SUBSIDIE MAG WEL EENS WORDEN AFGESCHAFT / SCHIPHOL EN KLM MOGEN NU WEL EENS ZELF VERDIENEND ZIJN. HET BESPAART DE BELASTINGBETALER JAARLIJKS 16 MILJARD. HIERVOOR IS GEEN INVESTERING NODIG AAN PREVENTIE

7.DE BUREAU CRATIE VERZONNEN DOOR DE HOGER OPGELEIDEN MEESTAL IN DIENST VAN DE OVERHEID CQ BELASTINGDIENST, AMBTENAREN OP PROVINCIES, GEMEENTEN, EN DE SEMI OVERHEDEN EN ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN ZOALS UWV, SVB, MAAR OOK BIJ MULTI NATIONALS EN BANKEN, IN DE KENNIS EN BUREAUCRATIE INDUSTRIE KOST ONDERNEMERS EN BURGERS DANWEL DE BELASTINGBETALER RUIM 90 MILJARD PER JAAR. DAT ZIJN HOGE MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN ZONDER DAT DAAR EEN MAATSCHAPPELIJK NUT TEGENOVER STAAT. COMPLEXITEIT VAN VOORSCHRIFTEN IS HUN VERDIENMODEL.DEZE COMPLEXITEIT WORDT ONDERSTEUND DOOR BELANGENGROEPEN DIE DAAR HUN GELD MEE VERDIENEN. FISCALISTEN, ACCOUNTANTS, ADVOCATEN, SUBSIDIE EXPERTS, GEZONDHEID, ARBEIDSMARKT, , EXPERTS SOCIALE ZEKERHEID, JEUGDZORG, ONDERWIJS VORMEN DE IJZEREN DRIEHOEK. HUN GEDRAG IS ALS SPECIALIST REGELGELEID EN ZIJ WENSEN DAT BURGERS EN ONDERNEMERS OOK DOOR REGELS LATEN LEIDEN.
ZIJ SCHRIJVEN HUN TEKSTEN OP C1 / C2 NIVEAU TERWIJL 60% VAN DE BEVOLKING DAT NIET KAN LEZEN OF BEGRIJPEN. DE MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN KUNNEN DOOR VEREENVOUDIGING EN POLITIEKE INNOVATIE WORDEN TERUGGEBRACHT NAAR 30 MILJARD PER JAAR. DE BESPARING WORDT DAN DOOR VEREENVOUDIGING VAN REGELS EN VOORSCHRIFTEN / VERMIJDEN VAN FIJNMAZIGHEID / GERICHT OP BELEIDSDOELEN / NIET OP MIDDELENREGELGEVING / ZELFHANDHAVING DOOR BURGERS / MEER ZELFBESCHIKKING VOOR LAGERE OVERHEDEN / BELEID TOETSEN OP EENVOUD RUIM 60 MILJARD PER JAAR VOOR DE BELASTINGBETALER / CONSUMENT

8. RULINGS MET DE BELASTINGDIENST ? GEHEIME AFSPRAKEN ? Deze GEHEIME afspraken die ten koste gaan van de gewone Nederlander moeten worden stopgezet. Er zijn 4000 van deze Rulings met grote bedrijven gemiddeld met een bedrag van 1.000.000,– minder belasting te betalen door het bedrijf/Multi national.
Afschaffen van deze rulings bespaart de belastingbetaler 40 miljoen belastinggeld jaarlijks.