Menu

INVESTEER DUURZAAM EN ZONDER RISICO

u wilt een maatschappelijk rendement ?

EN OOK VIJF PROCENT RENTE PER JAAR ?

Social Impact sluit een prestatiecontract met de overheid, een betaal voor succes model. ‘De investeerder committeert zich aan een Social Impact met meetbare uitkomsten. Social Impact helpt bestaande effectieve interventies op te schalen naar andere steden, provincies of landelijk.
•De overheid
•Uitvoeringsorganisatie(s) profit en/of non-profit die de interventies uitvoeren
•Een gedefinieerde doelgroep die de diensten ontvangen
•Private Investeerder(s)

Investeringen worden gedaan in een Social Impact (SIB) met attractieve karakteristieken:
•Expansie financiering voor sociaal ondernemers
•Naast financiering ook inbreng expertise
•SIB’s gericht op Sociale domein
•Zowel minderheidsfinanciering, meerderheidsfinanciering als 100% financiering in een SIB
•Onafhankelijk meten
•Grote Sociale Impact
•Voldoende Financieel rendement
•Opschaalbaar
•Deelnames tussen de 2 en 7 jaar Nederland

PARTICIPEER DAN MEE

VOOR DE OPSTART VAN SOCIALE COOPERATIES / HORECA BEHEER HEBBEN WE VOOR BELANGSTELLENDEN EEN DEELNAME FONDS OPGERICHT.

DE DEELNAME IS BESTEMD VOOR MAXIMAAL 75 DEELNEMERS TOT EEN BEDRAG VAN 2 MILJOEN EURO.

Dit fonds staat niet onder AFM toezicht maar onder de wet WHC

KLIK HIER VOOR DEELNAME EN AANKOOP REGISTRATIE

error: Content is protected !!