Menu

HUMANISTISCH CANON – WIJ GELOVEN…..

Wij geloven dat Humanisten het goede leven willen voor IEDEREEN /

Wij geloven dat wij leven in een moderne maatschappij / Wij geloven dat oude gevestigde denkbeelden die de oude gevestigde orde in stand houden / op de schop moeten.

Wij geloven in de kracht van de samenwerking, niet in de destructie van concurrentie

Wij geloven dat hemel en aarde van ons alle mensen is en zo georganiseerd moet worden dat alle mensen hier op aarde hemels kunnen leven

Wij geloven in de scheppingskracht van mensen, van ons allemaal

Wij geloven niet in een zogenaamde onzichtbare hand die de vrije economische markt wel regelen zal

Wij geloven in een duurzame zorgzame leefbare wereld voor IEDEREEN

Wij geloven dat in een moderne maatschappij de kloof tussen arm en rijk moet zijn opgeheven, dan pas leven we in een moderne maatschappij

Wij geloven dat ongebreidelde consumptie en dumpen van afval de leefbaarheid van de wereld beschadigt

Wij geloven dat lokaal en kleinschalig organiseren van de maatschappij de democratie en participatie ten goede komt

Wij geloven in de kracht van mensen niet van krachten van buitenaf

Wij geloven in modern participerend empathisch leiderschap ook in management en politiek

Wij geloven in de VRIJHEID voor IEDEREEN, niet alleen voor degenen die vrijheid kopen kunnen

error: Content is protected !!