HET PROGRAMMA VAN DE HUMANISTISCHE BEWEGING

Het hele programma is gebaseerd op de inzichten en filosofie van RAOUL MARTINEZ Het boek HOE VRIJ ZIJN WIJ ? Hierop is het landelijk verkiezingenprogramma gebaseerd. Het programma is te vinden op YOU TUBE KANAAL HUMAAN LOKAAL alwaar ook de presentaties en video presentaties te vinden zijn.