Menu

GEMEENTE EN PROBLEMATISCHE SCHULDEN

Volgens de laatste studie kampt tegenwoordig bijna een op de vijf huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Anders gezegd: zo’n 1,4 miljoen Nederlandse gezinnen kunnen hun rekeningen niet of nauwelijks meer betalen. Dat is ernstig, zo bleek vorig jaar uit — ook een rapport — ‘Onoplosbare schuldsituaties’ van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Want schuldenproblemen veroorzaken stress, lichamelijke klachten, familieruzies, relatieproblemen, criminaliteit, meer suïcide en een ton aan maatschappelijke kosten per probleemschuldenaar.Nu lopen soms 25 verschillende hulpverleners de deur bij een probleemgezin plat. Dat kost gemiddeld € 104.000 per probleemgezin per jaar, berekende het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Toch helpt het vaak geen zier, mede doordat de schulden blijven bestaan.

In ‘Huishoudens in de rode cijfers 2015’ adviseren de onderzoekers gemeenten onder meer om ‘actieplannen te formuleren’, en ‘per doelgroep de beïnvloedingsmogelijkheden in kaart te brengen’. Nóg meer rapporten dus. En vervolgens waarschijnlijk meer schuldhulp, meer schuldenexpertise, meer schuldencongressen en meer schuldeninstanties. Ja, de schuldenindustrie floreert. Maar ondertussen groeien de problemen sneller dan de onderzoekers kunnen typen. Hoe kan dat nou?

error: Content is protected !!