ENERGIE COOPERATIE

Met het oprichten van een coöperatie wordt er een rechtspersoon opgericht die eigenaar wordt van de zonnepanelen. De leden van de coöperatie storten geld waarmee de coöperatie de zonnepanelen kan aanschaffen en de administratie kan verzorgen. De leden krijgen hiervoor een certificaat en gaan vervolgens door het leven als certificaathouders. Het voordeel is dat de leden niet aansprakelijk zijn en dat hun risico’s beperkt zijn tot de inleg van hun geld.

De zonnepanelen coöperatie gaat energie opwekken. Hiermee verdient zij geld. Dat geld wordt verdeeld onder de certificaathouders naar rato van de inleg. Veelal wordt ervoor gekozen om de waarde van de certificaten te koppelen aan de zonnepanelen. Zodoende kan een certificaathouder bijvoorbeeld een certificaat kopen ter waarde van € 500,- dat gelijk staat aan 2 zonnepanelen. Verhoudingsgewijs lijkt dat veel voor een zonnepaneel, maar in de prijs is dan de gehele installatie opgenomen, inclusief de oprichting- en administratiekosten.

Een coöperatie wordt opgericht bij notariële akte door minimaal 1 persoon. Daarbij vindt automatisch de inschrijving bij Kamer van Koophandel plaats. Zorg ervoor dat er wordt gekozen voor de Coöperatie UA. De UA staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid, waardoor de leden niet aansprakelijk zijn. De zeggenschap ligt vervolgens bij de Algemene vergadering die het bestuur benoemt. Er dient minimaal 1 keer per jaar een Algemene vergadering plaats te vinden. Jaarlijks dienen de jaarcijfers opgesteld te worden en openbaar worden gemaakt door deze in te sturen (deponeren) bij de Kamer van Koophandel. De coöperatie gaat vervolgens certificaten uitgeven aan haar leden. Die certificaten kunnen via een notariële akte vastgelegd worden. Op deze manier gaat men dus een coöperatie oprichten.