EEN COOPERATIE STARTEN EN MEEDOEN HOE GAAT DAT ?

Een coöperatie, voluit coöperatieve vereniging genaamd, is een van de rechtsvormen waarvoor je kunt kiezen als je een bedrijf opricht. Het is in feite een soort vereniging die een of meerdere overeenkomsten aangaat met (en voor) haar leden. Belangrijk om te onthouden is dat een coöperatie, net als bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv), een rechtspersoon is, waardoor de risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen worden beperkt. Als jouw coöperatie wordt ontbonden en je verder niets hebt geregeld, zijn alle leden voor een gelijk deel aansprakelijk voor de resterende schulden.

Een coöperatie biedt ook mogelijkheden voor de eventuele samenwerking met ZZP’ers. Als je zelfstandig ondernemer bent, of dit wilt worden, en gaat samenwerken met andere zelfstandigen, kan het verstandig zijn om voor dit samenwerkingsverband een aparte rechtspersoon op te richten. Als je deze beslisboom raadpleegt, kun je een goed beeld krijgen of een coöperatie wel of niet goed aansluit bij jouw situatie.

Over het algemeen wordt gesproken over een bedrijfscoöperatie, die doorgaans bepaalde zakelijke belangen van haar leden behartigt (denk aan de inkoop of reclame), of een ondernemerscoöperatie.

In het geval van deze laatste vorm, die ook geschikt is voor ZZP’ers (zie ook bij punt 3), wordt er door alle leden zelfstandig samengewerkt aan hetzelfde project. In feite zijn coöperaties op diverse manieren in te delen. Je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar wat de toekomstige leden aan jouw coöperatie zal binden:

Soort leden bepaalt belang
•Bedrijfscoöperatie: hierbij zijn de leden een bedrijf en zorgt de coöperatie voor de inkoop, verkoop of levering van diensten voor de leden
•Consumentencoöperatie: hierbij zijn de leden consumenten en zorgt de coöperatie voor de gezamenlijke inkoop van producten en/of diensten voor de leden
•Werknemerscoöperatie: hierbij zijn de leden tegelijk werknemer van de coöperatie

Soort activiteiten bepaalt oriëntatie
•Inkoopcoöperatie: de coöperatie zorgt voor betere leveringsvoorwaarden, producten of diensten voor haar leden
•Afzet- of producentencoöperatie: de coöperatie zorgt voor betere afzetmogelijkheden, distributiekanalen of levert aanvullende diensten
•Werknemerscoöperatie: de coöperatie zorgt voor betere werkomstandigheden of -voorwaarden
•Sociale coöperatie: de coöperatie streeft een sociaal doel na namens haar leden

Als ZZP’er kun je er bewust voor kiezen om samen te werken in een coöperatie. Dat ligt soms vaker voor de hand dan je in eerste instantie zou denken.

Het komt in sommige sectoren bijvoorbeeld geregeld voor dat opdrachtgevers klussen aanbieden die simpelweg te groot zijn voor één zelfstandige ondernemer.

Hierdoor kun je mogelijk omzet of een uitdagende opdracht mislopen en dat is zonde.

Wanneer je samenwerkt met andere ZZP’ers, kun je alsnog in aanmerking komen voor deze grote opdrachten.

Het oprichten van een coöperatie maakt het voor de opdrachtgever dan makkelijker, omdat er maar met één persoon zaken gedaan hoeft te worden. Ook de facturering loopt via het aanspreekpunt.