Contact en KvK informatie

DE HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND IS EEN VERENIGING MET RECHTSPERSOONLIJKHEID AANGEMELD BIJ DE KIESRAAD EN INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 68608282

=======================================================================================================
De Humanistische Organisatie Nederland bestaat uit:

HUMANISTISCHE ORGANISATIE NEDERLAND LTD
Company nummer 10923511

Motram House 43 Greek St
STOCKPORT
CHESHIRE
UNITED KINGDOM SK3 BAX

JURISTNET COOPERATIE UA
Werkzaam onder de werknamen HUMAAN LOKAAL
HUMANISTISCHE ORGANISATIE NEDERLAND
HUMANISTISCHE BEWEGING NEDERLAND
HUMANISTISCHE ACADEMIE

Molenstraat 20
7551 CD HENGELO
Ingeschreven bij de Kvk onder nummer 61296694

KERKGENOOTSCHAP HUMANISTISCH GENOOTSCHAP KvK 68596375

TELEFOON 030 2692227 / 030 2693826

=====================================================================================================