Menu

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP zelfbeheer

CPO: Over Zelfbouw / Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

VOOR WOONGROEPEN IN ZELFBEHEER participeer mee

Wist u dat u samen met andere mensen uw eigen nieuwbouwproject kunt realiseren? We spreken dan van zelfbouw, of in vaktermen, Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). U werkt dan samen met een groep andere mensen die ook een nieuwbouwhuis willen om uw droomhuis te realiseren. U kunt zo veel geld besparen en, samen, uw toekomstige buurt naar uw wensen inrichten.

Hoe werkt het? KLIK HIER VOOR DEELNAME IN HET PARTICIPATIEFONDS AD 5 % RENTE


IK KOOP EEN PARTICIPATIE
LOOPTIJD
CPO begint bij een locatie die hiervoor beschikbaar is gesteld door bijvoorbeeld de gemeente, een corporatie, een particulier of een door u gevonden locatie. U vormt samen met uw toekomstige buurtgenoten een vereniging die optreedt als officiële opdrachtgever om een nieuwbouwproject te starten. U kiest ook samen de partners die u helpen het project te realiseren, zoals de architect en de aannemer. Tijdens het traject wordt u begeleid door een zelfbouwadviseur die u van begin tot eind helpt bij het realiseren van uw droomhuis en droomwijk. Deze begeleider wordt de vertegenwoordiger van uw vereniging.

Het is van belang dat uw bouwgroep vooraf afspraken maakt met de gemeente over wat mogelijk is op de door u gekozen locatie. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over vormgeving, gebruik van ruimte of kosten. Dit geldt ook voor de onderlinge afspraken binnen uw bouwgroep, maak vooraf afspraken over zaken als budget, tijd en woonwensen.

De voordelen

Een voordeel van CPO is schaalvoordeel. Doordat u samen werkt met een groep mensen kunt u besparen op kosten; u en uw compagnons kunnen materieel zoals dakpannen, bakstenen of cement samen groot inkopen. Daarnaast wordt het risico over u en uw compagnons verdeeld omdat u een vereniging vormt.

Naast de schaalvoordelen, is er nog een ander financieel voordeel. Een groot aantal provincies in Nederland biedt subsidies voor CPO-projecten. Raadpleeg de websites van de deelnemende gemeenten voor de voorwaarden, deze staan onder aan deze pagina opgesomd. Met CPO is het dus mogelijk om betaalbaar en veilig uw droomhuis te realiseren naar uw wensen. Bovendien kunt u in overleg uw eigen buurt naar uw wensen inrichten.

error: Content is protected !!