Menu

Categorie: OVER ONS

OVER ONS De Humanistische beweging, de organisatie, de Humanistische Partij en het genootschap

ACTIE BUURTWINKELS WEER OPEN ! ZUID OOST FRIESLAND

0 Comment

Buurtwinkels van HUMAANLOKAAL dragen bij in de leefbaarheid van een dorp of wijk. De buurtwinkel is niet zomaar een buurtwinkel, maar een breed service en dienstverlenings winkel. De buurtsuper is het uitgangspunt voor sociale contacten in de wijk of dorp. In zuid oost Friesland gaan we in een of meerdere dorpen een buurtwinkel heropenen. In […]

ACTIE COLLECTIEVE CLAIM MENSENRECHTEN

0 Comment

Momenteel leven 36.000 daklozen op straat zonder opvang of zonder de mogelijkheid op een woning. De staat – inclusief Provincies en Gemeenten schenden daardoor mensenrechten. MENSENRECHTEN artikel 25. Mensenrechten zijn universeel aanvaarde fundamentele rechten. Vastgelegd in verdragen die juridisch bindend zijn. Dus afdwingbaar. Nationale wetgeving, beleid en praktijk moeten daarmee in overeenstemming zijn. 800.000 mensen […]

LESBOEK MODULE 1 DE ONDERNEMER

0 Comment

‘Module 1 Ondernemersdiploma’: Een nieuw boek van mr drs GM van Duin Elk jaar starten maar liefst zo´n 35.000 mensen een eigen bedrijf. Ze zien nieuwe kansen en mogelijkheden in de markt, denken het beter te kunnen dan hun werkgever of voelen zich simpelweg aangetrokken door de vrijheid van het zelfstandig zijn. Wat is een […]

VACATURE BUURTWINKEL/BUURTHUIS/BUURTRESTAURANT

0 Comment

INVESTEER DUURZAAM MET ONS VOOR GEMEENTEN EN PROVINCIE

0 Comment

u wilt een maatschappelijk rendement ? EN OOK VIJF PROCENT RENTE PER JAAR ? Social Impact sluit een prestatiecontract met de overheid, een betaal voor succes model. ‘De investeerder committeert zich aan een Social Impact met meetbare uitkomsten. Social Impact helpt bestaande effectieve interventies op te schalen naar andere steden, provincies of landelijk. •De overheid […]

OPLEIDING ONDERNEMERSCHAP SOCIALE KRUIDENIER

0 Comment

Onze opleiding ONDERNEMERSCHAP SOCIALE COOPERATIES omvat het kunnen omgaan met het maken van een ONDERNEMERSPLAN, VERKOOP, COMMUNICATIE, ADMINISTRATIE, BOEKHOUDEN, LOONADMINISTRATIE. De opleiding en begeleiding is bedoeld voor langdurig werklozen die een bijstandsuitkering ontvangen en gemotiveerd zijn om iets te gaan ondernemen. Men kan hierdoor de afstand verkleinen tot de arbeidsmarkt. In het traject afstand verkleinen […]

VISIE MISSIE HUMANISTISCHE BEWEGING

0 Comment

Humanistische Partij Nederland(HPN) Landelijk/algemeen De fundamenten van de HPN zijn gegrond op “Kapitaal in de 21ste eeuw” van T. Piketty en de “donuteconomie”van K. Raworth en het manifest “”Hoe vrij zijn wij “”van Raoul Martinez. A. Niet de neo-liberale economie van de 20ste eeuw waarin de markten en het streven naar winst maximalisatie de dienst […]

COLLECTIEVE CLAIM MENSENRECHTEN Economisch DAKLOZEN

0 Comment

COLLECTIEVE CLAIM MENSENRECHTEN in eerste instantie gericht tegen Gemeenten die de subsidies voor armoedebestrijding in de algemene budgetten stoppen waar lantaarnpalen uit worden betaald. De Gemeenten die participatiewet en mogelijkheden voor sociale coöperaties niet goed uitvoeren en niet willen meewerken aan opvangmogelijkheden voor economisch daklozen en de oprichting van de sociale kruidenier als traject begeleidings […]

ALGEMEEN BELEIDSTEKORT OOK VAN GEMEENTELIJKE OVERHEDEN

0 Comment

ALGEMEEN BELEIDS TEKORT Onze samenleving wordt steeds complexer. Ingewikkelde regelgeving is daarbij zowel oorzaak als gevolg. Deels is dat onvermijdelijk. Maar er zijn ook beroepsgroepen die deze ingewikkelde regelgeving door onderlinge samenwerking bewust of onbewust in stand houden. Naar schatting gaat het om 1 miljoen personen in de zakelijke dienstverlening, de zorg en het openbaar […]

ARMOEDE EN MENSENRECHTEN VERDEEL DE ECONOMIE EERLIJK

0 Comment

Armoede en mensenrechten BRON BERICHTEN WEBSITE MENSENRECHTENCOLLEGE Het recht op een behoorlijke levensstandaard en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs, het recht op arbeid en het recht op huisvesting zijn fundamentele rechten van de mens. Binnen al deze thema’s spelen er problemen met participatie, autonomie, gelijkheid en […]

error: Content is protected !!