BLOGS EN COMMENTAAR VAN DE BEWEGING

Goedemiddag, morgen , avond.

Deze site wordt mijn nieuwe blogs site met commentaar op plaatselijke, provinciale en landelijke politieke beslissingen en zo meer.
Ook zal er informatie te vinden zijn en verwijs ik naar andere sites voor de zo broodnodige verduidelijking van de beweging.
Voor degenen die het nog niet weten: de BEWEGING BESTAAT UIT

1. DE HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND GEREGISTREERD BIJ DE KIESRAAD

2. HET HUMANISTISCH GENOOTSCHAP EEN KERKELIJKE BEWEGING GEREGISTREERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL

3. DE HUMANISTISCHE ORGANISATIE NEDERLAND GEREGISTREERD BIJ DE ENGELSE COMPANIES HOUSE ALS SOCIALE ORGANISATIE DIT OM OOK EUROPA IN TE KUNNEN GAAN

4. ACTIEVE WERKERS VERENIGD IN DE COOPERATIE JURISTNET COOPERATIE UA VOOR DE VERLENING VAN JURIDISCHE DIENSTEN VOOR DE MENSEN DIE DAT NODIG HEBBEN VEELAL KOSTELOOS
DE UITVOERING VAN DE HUMANISTISCHE ACADEMIE OPLEIDINGEN

5. ACTIEVE WERKERS ARMOEDEBESTRIJDING FESTIVAL ORGANISATIE EN ZO MEER EN DE UITVOERING VAN HET HUMANISTISCH VERRASSINGSFESTIVAL