BAUDET HEEFT GELIJK – DE MENS IS DE MENS EEN WOLF

Is dit een rechts standpunt ? De mens is de mens een wolf. Neen dit is een standpunt, een feit. Het is eigenlijk een zeer ouderwets standpunt. De mens IS de mens een wolf. Maar dan vooral de machtige, de elite mens. De elite mens heeft rationeel egoisme als drijvende kracht en een hang naar ongeremd kapitalisme. De elite mens koestert weinig vertrouwen in democratie en hebben weinig op met altruistische neigingen en staan maximale zelfbeschikking van het individu voor – lees maximale zelfbeschikking van het elite individu of van degenen die daarbij zouden willen horen, ook moreel.
Iedereen moet zijn of haar geluk najagen, Alleen voor zichzelf. Mensen die geen werk hebben moeten zo weinig mogelijk bijstand krijgen. En ja er is een verschil tussen mensen en volkeren in IQ wat hun kansen op de vrije markt beïnvloedt. En ja er is een verschil tussen mensen in het hebben van een machtspositie wat hun kansen op geluk beïnvloedt. Maar daar kan de elite wolf niets aan doen, integendeel, machtelozen kunnen worden uitgebuit omdat de mens de mens een wolf is.

De mens is de mens een wolf, en ja weer heeft Baudet gelijk. de overheid is een van de ergste wolven.
Financiele uitpersing van de kwetsbaarsten van de samenleving, steeds maar weer verhoging van de zorgkosten, de rijken steeds rijker maken met salarisverhogingen, de pensioenen van ouderen bevriezen.
Een belastingdienst dat zich regelmatig gedraagt als roofdier bij kwetsbare mensen, kleine zelfstandigen. Ja ook de overheid ontbeert een moreel gezag. Heeft daarom ook het vertrouwen verloren.

De gewone man was altijd al de slaaf van de vrije burger, de vrije burger de slaaf van de keizer. Vanaf de Grieken, de Romeinen mochten de slaven tegen kost en inwoning piramiden bouwen, wegen aanleggen, oorlogen voeren in de loopgraven, bommen gooien in Afganistan en op IS. De gewone man stierf bij de aanleg van spoorwegen, op de stranden van Normandie, in de veldslagen van Napoleon – waar Baudet zich graag mee vergelijkt – kastelen bouwen voor de elite mens, later de grote grachtenpanden in Amsterdam alweer voor de elite mens, de huizen van de gewone burgers afbreken en slopen alleen in de afgelopen jaren 296.000 sociale huurwoningen gesloopt, teneinde de huizenmarkt voor de elite een boost te geven.
De gewone man, zonder macht, zonder leger, zonder geld, mocht dit allemaal financieren middels meedogenloze belastingheffingen, want Baudet wil wel een overheid zonder regels, maar wel een overheid die maximaal belasting heft op de inkomens van de gewone man zodat Baudet zijn ideeen maximaal kan financieren, zoals de farao’s vroeger de piramiden bouwden met geld van de gewone man, met fysieke lichaamskracht van de slaven en de gewone man.

Ja de elite mens is de mens een wolf. De overheids ambtenaren incluis. Snakes in suits dat was het onderzoek van een Amerikaanse psychiater die karakterkenmerken vergeleek van mensen op hoge posities in de bureaucratie / ambtenarij en grote multi nationale ondernemingen en mensen met een onderklasse positie in de gevangenis die psychopatische kenmerken hadden. De conclusie was dat beide groepen gewetenloze moordenaars roofdieren psychopaten die in de gevangenis zaten omdat ze van de onderklasse waren en de mensen met hoge posities in de bureaucratie dezelfde kenmerken hebben.
Psychopaten zoeken de zwakke plekken van mensen, kleine ondernemingen, afhankelijken, de onderklasse in de samenleving uit om ze verder over de rand kunnen duwen. Zij gebruiken hun obsessieve dwangstoornis – medisch gezien obsessive compulsive disorder – compleetheidsdwang genoemd door psychiater Menno Oosterhof – een dwangstoornis waarbij met niet – perfectie niet valt te leven.
Zij hebben de macht. En daarbij dus de mogelijkheid tot misbruik van macht. Zij vinden dat de wet aan hun kant staat, niet aan de kant van de onderklasse. Dat draagt niet bij aan de legitimiteit van de overheid.
De overheid heeft nu met hoge boete’s, dreigementen met strafrecht toepassing, en nog meer van hun roofdierenmentaliteit laten zien dat het sociaal contract is verbroken. Baudet stuurt aan op verdere verbreking van het sociaal contract. Het is laag bij de grond, en daarom incompetent.

Als Baudet zijn gang mag gaan, en maximale zelfbeschikking voorstaat, dan mogen de straatjongeren, de gewone man, de motorclubs, dat ook Gooi de vrije markt maar vrij, Baudet wil ongeremde kapitalisme, vrije wapenverkoop, vrije drugshandel, vrije wietteelt, vrije prostitutie, vrije slavenhandel, vrij misbruik maken van kinderen en vrouwen, kinderarbeid. Dat wil Baudet en de zijnen in de wedloop met de andere partijen zoals de VVD, PVDA, LIBERTALEN

Als je als gewone man wil worden uitgebuit, gemarginaliseerd, financieel wil worden uitgeperst om de rijken in staat te stellen hun kasteeltjes en jachten te bouwen, hun oorlogen te voeren, stem dan op Baudet en de zijnen. Waar macht is heeft de macht altijd gelijk toch ?