ALGEMEEN BELEIDSTEKORT OOK VAN GEMEENTELIJKE OVERHEDEN

ALGEMEEN BELEIDS TEKORT Onze samenleving wordt steeds complexer. Ingewikkelde regelgeving is daarbij zowel oorzaak als gevolg. Deels is dat onvermijdelijk. Maar er zijn ook beroepsgroepen die deze ingewikkelde regelgeving door onderlinge samenwerking bewust of onbewust in stand houden. Naar schatting gaat het om 1 miljoen personen in de zakelijke dienstverlening, de zorg en het openbaar […]

Lees verder

WIJ WERKEN SAMEN MET KETENPARTNERS

WIJ WERKEN SAMEN AAN De ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening Landelijke verspreiding van bestaande effectieve initiatieven Activiteiten die de samenwerking met ketenpartners verbeteren Activiteiten die de kwaliteit van dienstverlening verhogen van landelijk opererende organisaties die zich richten op het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. De ondersteuning van mensen die moeite hebben om mee te […]

Lees verder

ARMOEDE EN MENSENRECHTEN VERDEEL DE ECONOMIE EERLIJK

Armoede en mensenrechten BRON BERICHTEN WEBSITE MENSENRECHTENCOLLEGE Het recht op een behoorlijke levensstandaard en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs, het recht op arbeid en het recht op huisvesting zijn fundamentele rechten van de mens. Binnen al deze thema’s spelen er problemen met participatie, autonomie, gelijkheid en […]

Lees verder

DE HUIDIGE POLITIEK SCHEND MENSENRECHTEN

Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de Jaarlijkse Rapportage Mensenrechten in Nederland 2016, getiteld ‘Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten’. De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet. En omgekeerd: als mensenrechten […]

Lees verder

KOSTELOZE JURIDISCHE DIENSTEN VOOR LEDEN

JURIDISCHE HULPVERLENING WORDEN KOSTELOOS VERRRICHT De juridische diensten en hulpverlening beslaat de gebieden HUURRECHT / PROBLEMEN MET DE HUISBAAS EN WOONCOPRPORATIE ? / BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETCOACHING / SCHULDHULPVERLENING / PROBLEMEN MET UITKERINGSINSTANTIES ? / Problemen met de Gemeente inzake WMO / met de zorgverzekeraar inzake PGB vergoedingen ? / NEEM CONTACT OP via humaanlokaal@gmail.com en […]

Lees verder