Menu

Dag: 8 februari 2018

ACTIE COLLECTIEVE CLAIM MENSENRECHTEN

0 Comment

Momenteel leven 36.000 daklozen op straat zonder opvang of zonder de mogelijkheid op een woning. De staat – inclusief Provincies en Gemeenten schenden daardoor mensenrechten. MENSENRECHTEN artikel 25. Mensenrechten zijn universeel aanvaarde fundamentele rechten. Vastgelegd in verdragen die juridisch bindend zijn. Dus afdwingbaar. Nationale wetgeving, beleid en praktijk moeten daarmee in overeenstemming zijn. 800.000 mensen […]

error: Content is protected !!