Menu

VISIE MISSIE HUMANISTISCHE BEWEGING

0 Comment

Humanistische Partij Nederland(HPN)
Landelijk/algemeen
De fundamenten van de HPN zijn gegrond op “Kapitaal in de 21ste eeuw” van T. Piketty en de “donuteconomie”van K. Raworth en het manifest “”Hoe vrij zijn wij “”van Raoul Martinez.
A. Niet de neo-liberale economie van de 20ste eeuw waarin de markten en het streven naar winst maximalisatie de dienst uitmaken, maar een economie van de 21ste eeuw , een dienmodel, waarin huishoudens, de maatschappij, markten en de staat gezamenlijk een dienende stimulerende en faciliterende rol innemen om in de diverse behoeften/verlangens van de mens te voorzien
B. Niet een lineaire economie met een productieketen van neem, gebruik en gooi weg, maar een circulaire economie waar na gebruik de route terug: herstel/repareer/hergebruik/ renoveer volgt
Lokaal/gemeente
De gemeente gebruikt 50 % van het totale budget voor activiteiten in het Sociale Domein en kampte in 2017 met een tekort van 1 miljoen +wanhopige burgers. Met de steeds maar toenemende wet-en regelgeving zal er de komende jaren stelselmatig meer geld nodig zijn om aan de opgaven van het domein te voldoen.
De HPN vindt dat het anders kan en anders moet. Er dient ter aanvulling van de traditioneel een nieuwe route/ model te worden toegevoegd of radicaal nieuwe route en model:3e weg
Alle werkzaamheden in het Sociale Domein worden in de basis uitgevoerd binnen een Sociale Coöperatie, met een vaste kern van clienten/patiënten/ vrijwilliges/(ervarings) deskundigen/proessionals als leden en mede eigenaar. De doelen van de Sociale Coöperatie zijn wegnemen belemmeringen afstand arbeidsmarkt/ (jeugd)zorg/begeleiding /schuldhulpverlening of inburgering.
B. De Sociale Coöperaties ontvangen de uitkeringen/subsidies rechtstreeks en dragen zorg voor beheer. Daardoor ontstaat ontschotting van de verschillende geldstromen, dus geen subsidies naar vervoerders vanuit b.v. WMO/Leerlingenvervoer of Openbaar vervoer, maar naar de Sociale Cöoperatie Vervoer. Geen uitkeringen/subsidies naar welzijnsinstellingen/Kredietbanken, maar naar de Sociale Coöperaties ondernemers of schuldregeling of opvang. De winst komt ten goede van de leden en de Sociale Coöperatie
C. De verdeling van de investeringssubsidies in het Sociale Domein volgt het beginsel van de “nul-marginale kosten”-revolutie en gaan volledig naar Sociale Coöperaties gericht op leefbaarheidprojecten welke tot doel hebben gratis voorzieningen te leveren aan (alle) burgers in gemeente Medemblik (energieneutraal wonen, gratis openbaarvervoer naar hoofdlijnen, afhaalpunten supermarkten, leegstandbeheer, gratis internet, telefoon, televisie etc)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!