Menu

Maand: januari 2018

INVESTEER DUURZAAM MET ONS VOOR GEMEENTEN EN PROVINCIE

0 Comment

u wilt een maatschappelijk rendement ? EN OOK VIJF PROCENT RENTE PER JAAR ? Social Impact sluit een prestatiecontract met de overheid, een betaal voor succes model. ‘De investeerder committeert zich aan een Social Impact met meetbare uitkomsten. Social Impact helpt bestaande effectieve interventies op te schalen naar andere steden, provincies of landelijk. •De overheid […]

OPLEIDING ONDERNEMERSCHAP SOCIALE KRUIDENIER

0 Comment

Onze opleiding ONDERNEMERSCHAP SOCIALE COOPERATIES omvat het kunnen omgaan met het maken van een ONDERNEMERSPLAN, VERKOOP, COMMUNICATIE, ADMINISTRATIE, BOEKHOUDEN, LOONADMINISTRATIE. De opleiding en begeleiding is bedoeld voor langdurig werklozen die een bijstandsuitkering ontvangen en gemotiveerd zijn om iets te gaan ondernemen. Men kan hierdoor de afstand verkleinen tot de arbeidsmarkt. In het traject afstand verkleinen […]

VISIE MISSIE HUMANISTISCHE BEWEGING

0 Comment

Humanistische Partij Nederland(HPN) Landelijk/algemeen De fundamenten van de HPN zijn gegrond op “Kapitaal in de 21ste eeuw” van T. Piketty en de “donuteconomie”van K. Raworth en het manifest “”Hoe vrij zijn wij “”van Raoul Martinez. A. Niet de neo-liberale economie van de 20ste eeuw waarin de markten en het streven naar winst maximalisatie de dienst […]

COLLECTIEVE CLAIM MENSENRECHTEN Economisch DAKLOZEN

0 Comment

COLLECTIEVE CLAIM MENSENRECHTEN in eerste instantie gericht tegen Gemeenten die de subsidies voor armoedebestrijding in de algemene budgetten stoppen waar lantaarnpalen uit worden betaald. De Gemeenten die participatiewet en mogelijkheden voor sociale coöperaties niet goed uitvoeren en niet willen meewerken aan opvangmogelijkheden voor economisch daklozen en de oprichting van de sociale kruidenier als traject begeleidings […]

error: Content is protected !!