Menu

ALGEMEEN BELEIDSTEKORT OOK VAN GEMEENTELIJKE OVERHEDEN

0 Comment

ALGEMEEN BELEIDS TEKORT

Onze samenleving wordt steeds complexer. Ingewikkelde regelgeving is daarbij zowel oorzaak als gevolg. Deels is dat onvermijdelijk. Maar er zijn ook beroepsgroepen die deze ingewikkelde regelgeving door onderlinge samenwerking bewust of onbewust in stand houden. Naar schatting gaat het om 1 miljoen personen in de zakelijke dienstverlening, de zorg en het openbaar bestuur die de samenleving jaarlijks bij benadering 90 miljard euro kosten. Dat doen zij door verdienmodellen centraal te stellen – hoe kan ik zoveel mogelijk eigen voordeel halen uit de klant, de consument, de patiënt – in plaats van dienmodellen: hoe kan ik zoveel mogelijk toegevoegde waarde leveren aan mijn klant, consument of patiënt? )

Bestaand beleid van de oude stempel tot veel bureaucratie leidt met hoge uitvoeringskosten en lage maatschappelijke meerwaarde
1.c) er veel ad hoc (en te gedetailleerd , op uitzonderingen gericht) beleidsontwikkeling plaats vindt waarbij ondanks hoge beleidsontwikkeling/ wetgevingskosten geen integrale en duurzame oplossingen worden gecreëerd voor wezenlijke maatschappelijke vraagstukken.
2.d) beleidsvorming te weinig gebaseerd is op een lange termijn visie op de moderne samenleving en teveel gebaseerd op traditionele politieke standpunten en op handhaving van belangen en machtsposities

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!