Menu

Maand: november 2017

ALGEMEEN BELEIDSTEKORT OOK VAN GEMEENTELIJKE OVERHEDEN

0 Comment

ALGEMEEN BELEIDS TEKORT Onze samenleving wordt steeds complexer. Ingewikkelde regelgeving is daarbij zowel oorzaak als gevolg. Deels is dat onvermijdelijk. Maar er zijn ook beroepsgroepen die deze ingewikkelde regelgeving door onderlinge samenwerking bewust of onbewust in stand houden. Naar schatting gaat het om 1 miljoen personen in de zakelijke dienstverlening, de zorg en het openbaar […]

ARMOEDE EN MENSENRECHTEN VERDEEL DE ECONOMIE EERLIJK

0 Comment

Armoede en mensenrechten BRON BERICHTEN WEBSITE MENSENRECHTENCOLLEGE Het recht op een behoorlijke levensstandaard en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs, het recht op arbeid en het recht op huisvesting zijn fundamentele rechten van de mens. Binnen al deze thema’s spelen er problemen met participatie, autonomie, gelijkheid en […]

Artikel 25 wordt geschonden door de overheid

0 Comment

Artikel 25 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of […]

Onze visie is gebaseerd op MENSENRECHTEN

0 Comment

VOOR DE WEBSITE VAN HET COLLEGE VOOR MENSENRECHTEN KLIK HIER

DE HUIDIGE POLITIEK SCHEND MENSENRECHTEN

0 Comment

Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de Jaarlijkse Rapportage Mensenrechten in Nederland 2016, getiteld ‘Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten’. De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet. En omgekeerd: als mensenrechten […]

Voor vier euro per maand bent u lid

0 Comment

WIJ ORGANISEREN BIJEENKOMSTEN / ACTIVITEITEN / ZORG / KOSTELOZE JURIDISCHE HULPVERLENING / BUDGETCOACHING / HULP BIJ SCHULDEN OOK VOOR ONDERNEMERS DIE NIET WORDEN GEHOLPEN BIJ DE GEMEENTELIJKE INSTANTIES ! TAALHULP / INBURGERINGSCURSUSSEN / SOCIALE KRUIDENIER / PASSEND ONDERWIJS / JEUGDZORG / EVENEMENTEN / FESTIVALS / FILMS / CABARET / LEZINGEN EN MEER

KOSTELOZE JURIDISCHE DIENSTEN VOOR LEDEN

0 Comment

JURIDISCHE HULPVERLENING WORDEN KOSTELOOS VERRRICHT De juridische diensten en hulpverlening beslaat de gebieden HUURRECHT / PROBLEMEN MET DE HUISBAAS EN WOONCOPRPORATIE ? / BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETCOACHING / SCHULDHULPVERLENING / PROBLEMEN MET UITKERINGSINSTANTIES ? / Problemen met de Gemeente inzake WMO / met de zorgverzekeraar inzake PGB vergoedingen ? / NEEM CONTACT OP via humaanlokaal@gmail.com en […]

WIJ ORGANISEREN

0 Comment

WE ORGANISEREN 1. ZORG THUIS EN JEUGDZORG IN ZORGCOOPERATIES 2. PASSEND ONDERWIJS IN STUDIEHUIZEN COOPERATIES 3. BUDGETCOACHING EN SCHULDHULPVERLENING IN SOCIALE COOPERATIES 4. WONEN EN WOONZORG IN WOONCOOPERATIES 5. TRAJECTBEGELEIDING EN ONDERSTEUNING IN BEWONERS BEDRIJVEN COOPERATIES MET HULP VAN ZZP ERS EN HULPVERLENERS IN VASTE DIENST MET BEHULP VAN PROFESSIONALE PARTNERS DOE MEE WORD LID

DONEER

0 Comment

DONEER HET BEDRAG WAT U WILT DONEREN GEEF ONS VAART

BESCHERMINGSBEWIND BUREAU

0 Comment

INMIDDELS IS EEN BUREAU BESCHERMINGSBEWIND TOEGETREDEN IN HET NETWERK. MEVROUW VAN WIJK IS BEWINDVOERDER BESCHERMINGSBEWIND LID VAN DE BRANCHE ORGANISATIE , ADMINISTRATIEKANTOOR EN TEVENS FISCAAL JURIST / REGISTER BELASTING ADVISEUR. ALLE SCHULDHULPVERLENERS EN BUDGETCOACHES KUNNEN INGEWIKKELDE PROBLEMEN DOORZETTEN NAAR DIT BUREAU ( OF ZELF ER GEBRUIK VAN MAKEN ) SCHULDHULPVERLENERS EN BUDGETCOACHES IN DE DIVERSE […]

error: Content is protected !!