Handhaving soms uitgevoerd door snakes in suits

Snakes in suits dat was het onderzoek van een Amerikaanse psychiater die karakterkenmerken vergeleek van mensen op hoge posities in de bureaucratie / ambtenarij en grote multi nationale ondernemingen en mensen met een onderklasse positie in de gevangenis die psychopatische kenmerken hadden. De conclusie was dat beide groepen – gewetenloze moordenaars roofdieren psychopaten die in […]

Lees verder