KIESPROGRAMMA HUMANISTISCHE PARTIJ NEDERLAND

DE OVERHEID MOET LEREN SLIMMER TE INVESTEREN: WIJ BESPAREN 146 MILJARD VOOR DE BELASTINGBETALER

1. INVESTERINGEN IN SOCIALE DIENSTVERLENING EN SCHULDHULPVERLENING EN VOORKOMEN VAN HUISUITZETTINGEN BESPAART DE BELASTINGBETALER 11 MILJARD JAARLIJKS AAN OPVANG EN NAZORGKOSTEN VAN UIT HUIS GEPLAATSTEN WEGENS HUUR OF HYPOTHEEK SCHULDEN. ( BEREKENING NIBUD )
EEN INVESTERING VAN 1 MILJARD AAN PREVENTIE IS HIERVOOR VOLDOENDE.

2. INVESTEREN IN SOCIALE INVESTERINGEN IN SOCIALE DIENSTVERLENING EN SCHULDHULPVERLENING EN VOORKOMEN VAN HUISUITZETTINGEN BESPAART DE BELASTINGBETALER 46 MILJARD JAARLIJKS AAN ZORGKOSTEN. GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN MET GELDZORGEN WORDEN GESTRESST EN DOEN EEN UITZONDERLIJK BEROEP OP DE ZORG. ( BEREKENING NIBUD )
EEN INVESTERING VAN 2 MILJARD AAN PREVENTIE IS HIERVOOR VOLDOENDE.

3. DE PRIJZEN VAN WONINGEN ZIJN STERK GESTEGEN DOOR DE MOGELIJKHEID OM BETAALDE HYPOTHEEKRENTE FISCAAL AFTREKBAAR TE MAKEN. AFSCHAFFING VAN DEZE RENTE AFTREK BEPAART DE BELASTINGBETALER 11 MILJARD. HIERVOOR IS GEEN INVESTERING NODIG AAN PREVENTIE. BIJKOMEND EFFECT IS DAT DE PRIJZEN VAN DE KOOPWONINGEN GAAN DALEN EN DUS OOK STARTERS WONINGEN KUNNEN KOPEN.

4. INVESTEREN IN ONTWIKKELINGSHULP PREVENTIE VEILIGHEID EN ONDERNEMINGEN IN AFRIKA EN ANDERE MIGRATIELANDEN BESPAART DE BELASTINGBETALER JAARLIJKS 70 MILJARD AAN UITKERINGEN AAN MIGRANTEN ECONOMISCH VLUCHTELINGEN WONINGEN AOW BIJSTANDSUITKERINGEN INTEGRATIEKOSTEN. EEN INVESTERING VAN 20 MILJARD IS HIERVOOR VOLDOENDE.

5.. INVESTEREN IN AANPAK BELASTINGONTDUIKING VAN DE 200.000 ZEER RIJKE NEDERLANDERS BESPAART DE BELASTINGBETALER JAARLIJKS 10 MILJARD. EEN INVESTERING VAN 1 MILJARD AAN OPSPORINGS EN INTERVENTIE KOSTEN IS HIERVOOR VOLDOENDE.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!