TEGENWIND of TEGENSLAG ? Wij helpen

Wij willen een bijdrage leveren aan herstel. EN WIJ willen een bijdrage leveren een professionalisering van professionals. professionalisering betekent ook empathisch handelen en weet hebben van de KLOOF tussen arm en rijk, professional en client. Dan pas kan je werken aan herstel. Herstel in het leven van mensen. En herstel in het systeemdenken in de sector. Wij willen niet alleen het verschil maken, maar wij willen ook dat een ieder daar plezier aan beleeft. Zorgvragers en zorgprofessionals. Omzien naar elkaar, dát is de kern van onze dienstverlening.Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met tegenslag. Dit kun je niet voorkomen. Hoe ga je hier mee om? Wij geloven dat je veerkrachtig bent. Dat je zelf een belangrijke bijdrage levert aan jouw herstel. Wij geloven dat je meer kunt dan je denkt. En dat is precies de moeilijkheid: je hebt niet altijd door wat je zelf kunt. Daarom is de HUMANISTISCHE ORGANISATIE VAN START wij helpen mensen hun eigen kracht te ontdekken. Hoe mooi is het als je je eigen problemen kunt oplossen? Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Juist daarom helpen wij jou. Zo creëren we met elkaar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.Omzien naar elkaar. Dát is de kern van onze dienstverlening. Wij geloven dat alle inwoners iets hebben bij te dragen en daarom kunnen meedoen in onze maatschappij. Dat betekent dat wij als maatschappelijke organisatie de opdracht hebben niet organisatiegericht, maar juist mensgericht te denken en te handelen. Als nieuwe organisatie zijn we daarmee in het voordeel. Want we dragen niet de ballast mee van bestaande systemen en structuren. En kunnen ons dus volledig focussen op de inzet die daadwerkelijk nodig is in de gemeente. Wij dragen – samen met de overheid – de verantwoordelijkheid om bijdragen die inwoners kunnen leveren, te ontdekkenWij geloven in de koppeling van sociaal burgerschap, sociaal ondernemerschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!