PREVENTIE HUIS UITZETTINGEN

Gezinnen en alleenstaanden worden geholpen met het voorkomen van schulden bij de woningbouwvereniging ten einde huisuitzettingen te voorkomen. Jaarlijks worden er nog steeds landelijk gezien 20.000 vonnissen uitgesproken en worden evenveel gezinnen uit huis gezet. Het NIBUD heeft berekend dat dit de samenleving aan nazorg en maatschappelijke opvang 11 miljard aan algemene middelen kost dan […]

Lees verder

SOCIALE COOPERATIES ook voor ZZP ers

Op diverse plekken in het land nemen mensen met weinig inkomen het initiatief om via eigen coöperatieve activiteiten hun (inkomens)positie te verbeteren. Het gaat om kleinschalige (buurt)economische activiteiten die in samenwerking worden opgezet door mensen die eigen zeggenschap hebben over het initiatief. We noemen deze initiatieven sociale coöperaties, waarbij we meteen aantekenen dat niet alle […]

Lees verder