Menu

ACTIE COLLECTIEVE CLAIM MENSENRECHTEN

0 Comment

Momenteel leven 36.000 daklozen op straat zonder opvang of zonder de mogelijkheid op een woning. De staat – inclusief Provincies en Gemeenten schenden daardoor mensenrechten. MENSENRECHTEN artikel 25. Mensenrechten zijn universeel aanvaarde fundamentele rechten. Vastgelegd in verdragen die juridisch bindend zijn. Dus afdwingbaar. Nationale wetgeving, beleid en praktijk moeten daarmee in overeenstemming zijn. 800.000 mensen […]

LESBOEK MODULE 1 DE ONDERNEMER

0 Comment

‘Module 1 Ondernemersdiploma’: Een nieuw boek van mr drs GM van Duin Elk jaar starten maar liefst zo´n 35.000 mensen een eigen bedrijf. Ze zien nieuwe kansen en mogelijkheden in de markt, denken het beter te kunnen dan hun werkgever of voelen zich simpelweg aangetrokken door de vrijheid van het zelfstandig zijn. Wat is een […]

INVESTEER DUURZAAM MET ONS VOOR GEMEENTEN EN PROVINCIE

0 Comment

u wilt een maatschappelijk rendement ? EN OOK VIJF PROCENT RENTE PER JAAR ? Social Impact sluit een prestatiecontract met de overheid, een betaal voor succes model. ‘De investeerder committeert zich aan een Social Impact met meetbare uitkomsten. Social Impact helpt bestaande effectieve interventies op te schalen naar andere steden, provincies of landelijk. •De overheid […]

OPLEIDING ONDERNEMERSCHAP SOCIALE KRUIDENIER

0 Comment

Onze opleiding ONDERNEMERSCHAP SOCIALE COOPERATIES omvat het kunnen omgaan met het maken van een ONDERNEMERSPLAN, VERKOOP, COMMUNICATIE, ADMINISTRATIE, BOEKHOUDEN, LOONADMINISTRATIE. De opleiding en begeleiding is bedoeld voor langdurig werklozen die een bijstandsuitkering ontvangen en gemotiveerd zijn om iets te gaan ondernemen. Men kan hierdoor de afstand verkleinen tot de arbeidsmarkt. In het traject afstand verkleinen […]

VISIE MISSIE HUMANISTISCHE BEWEGING

0 Comment

Humanistische Partij Nederland(HPN) Landelijk/algemeen De fundamenten van de HPN zijn gegrond op “Kapitaal in de 21ste eeuw” van T. Piketty en de “donuteconomie”van K. Raworth en het manifest “”Hoe vrij zijn wij “”van Raoul Martinez. A. Niet de neo-liberale economie van de 20ste eeuw waarin de markten en het streven naar winst maximalisatie de dienst […]

COLLECTIEVE CLAIM MENSENRECHTEN Economisch DAKLOZEN

0 Comment

COLLECTIEVE CLAIM MENSENRECHTEN in eerste instantie gericht tegen Gemeenten die de subsidies voor armoedebestrijding in de algemene budgetten stoppen waar lantaarnpalen uit worden betaald. De Gemeenten die participatiewet en mogelijkheden voor sociale coöperaties niet goed uitvoeren en niet willen meewerken aan opvangmogelijkheden voor economisch daklozen en de oprichting van de sociale kruidenier als traject begeleidings […]

ALGEMEEN BELEIDSTEKORT OOK VAN GEMEENTELIJKE OVERHEDEN

0 Comment

ALGEMEEN BELEIDS TEKORT Onze samenleving wordt steeds complexer. Ingewikkelde regelgeving is daarbij zowel oorzaak als gevolg. Deels is dat onvermijdelijk. Maar er zijn ook beroepsgroepen die deze ingewikkelde regelgeving door onderlinge samenwerking bewust of onbewust in stand houden. Naar schatting gaat het om 1 miljoen personen in de zakelijke dienstverlening, de zorg en het openbaar […]

ARMOEDE EN MENSENRECHTEN VERDEEL DE ECONOMIE EERLIJK

0 Comment

Armoede en mensenrechten BRON BERICHTEN WEBSITE MENSENRECHTENCOLLEGE Het recht op een behoorlijke levensstandaard en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs, het recht op arbeid en het recht op huisvesting zijn fundamentele rechten van de mens. Binnen al deze thema’s spelen er problemen met participatie, autonomie, gelijkheid en […]

Artikel 25 wordt geschonden door de overheid

0 Comment

Artikel 25 1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of […]

DE HUIDIGE POLITIEK SCHEND MENSENRECHTEN

0 Comment

Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de Jaarlijkse Rapportage Mensenrechten in Nederland 2016, getiteld ‘Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten’. De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet. En omgekeerd: als mensenrechten […]

Voor vier euro per maand bent u lid

0 Comment

WIJ ORGANISEREN BIJEENKOMSTEN / ACTIVITEITEN / ZORG / KOSTELOZE JURIDISCHE HULPVERLENING / BUDGETCOACHING / HULP BIJ SCHULDEN OOK VOOR ONDERNEMERS DIE NIET WORDEN GEHOLPEN BIJ DE GEMEENTELIJKE INSTANTIES ! TAALHULP / INBURGERINGSCURSUSSEN / SOCIALE KRUIDENIER / PASSEND ONDERWIJS / JEUGDZORG / EVENEMENTEN / FESTIVALS / FILMS / CABARET / LEZINGEN EN MEER

KOSTELOZE JURIDISCHE DIENSTEN VOOR LEDEN

0 Comment

JURIDISCHE HULPVERLENING WORDEN KOSTELOOS VERRRICHT De juridische diensten en hulpverlening beslaat de gebieden HUURRECHT / PROBLEMEN MET DE HUISBAAS EN WOONCOPRPORATIE ? / BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETCOACHING / SCHULDHULPVERLENING / PROBLEMEN MET UITKERINGSINSTANTIES ? / Problemen met de Gemeente inzake WMO / met de zorgverzekeraar inzake PGB vergoedingen ? / NEEM CONTACT OP via humaanlokaal@gmail.com en […]

WIJ ORGANISEREN

0 Comment

WE ORGANISEREN 1. ZORG THUIS EN JEUGDZORG IN ZORGCOOPERATIES 2. PASSEND ONDERWIJS IN STUDIEHUIZEN COOPERATIES 3. BUDGETCOACHING EN SCHULDHULPVERLENING IN SOCIALE COOPERATIES 4. WONEN EN WOONZORG IN WOONCOOPERATIES 5. TRAJECTBEGELEIDING EN ONDERSTEUNING IN BEWONERS BEDRIJVEN COOPERATIES MET HULP VAN ZZP ERS EN HULPVERLENERS IN VASTE DIENST MET BEHULP VAN PROFESSIONALE PARTNERS DOE MEE WORD LID

BESCHERMINGSBEWIND BUREAU

0 Comment

INMIDDELS IS EEN BUREAU BESCHERMINGSBEWIND TOEGETREDEN IN HET NETWERK. MEVROUW VAN WIJK IS BEWINDVOERDER BESCHERMINGSBEWIND LID VAN DE BRANCHE ORGANISATIE , ADMINISTRATIEKANTOOR EN TEVENS FISCAAL JURIST / REGISTER BELASTING ADVISEUR. ALLE SCHULDHULPVERLENERS EN BUDGETCOACHES KUNNEN INGEWIKKELDE PROBLEMEN DOORZETTEN NAAR DIT BUREAU ( OF ZELF ER GEBRUIK VAN MAKEN ) SCHULDHULPVERLENERS EN BUDGETCOACHES IN DE DIVERSE […]

WELKOM BIJ HUMAAN LOKAAL Humanistische Organisatie Nederland

0 Comment

Welkom bij de HUMANISTISCHE ORGANISATIE NEDERLAND Wij zijn de organisatie werkzaam door heel Nederland. . Misschien heb je wel eens van ons gehoord of ken je ons al. Graag willen we je op deze website meer vertellen over alles wat we doen. Misschien inspireert het je om met ons mee te doen om JOUW LEEFWERELD […]

HUMANISTISCH CANON

0 Comment

Wij geloven dat Humanisten het goede leven willen voor IEDEREEN /

WIJ BESPAREN 1 MILJARD AAN GIJZELKOSTEN VAN ARMEN

0 Comment

SLIMME BESPARING OP KOSTEN DIE DOOR DE BELASTINGBETALER WORDEN BETAALD. ER VINDEN ONGEVEER 150.000 GIJZELINGEN PER JAAR PLAATS WELKE GIJZELING GEMIDDELD 200 EURO PER DAG KOST. DE MEESTE GIJZELINGEN DUREN ZEVEN TOT 30 DAGEN. 150.000 GIJZELINGEN MAAL 200 EURO PER DAG IS 30.000.000 PER DAG MAAL GEMIDDELD 30 DAGEN IS 90 MILJOEN PER JAAR BIJNA […]

ZIJN ARME MENSEN CRIMINELEN ???

0 Comment

De Nationale Ombudsman geeft in een vandaag verschenen rapport de overheid flinke veeg uit de pan wegens het gijzelen van ‘wanbetalers’. De overheid heeft onvoldoende zicht of deze persoon een notoire wanbetaler is of iemand die de boete wel wil betalen, maar simpelweg geen geld heeft. In 2014 vroeg het OM in 140.000 gevallen om […]

WIJ MAKEN ONS ER WEL DRUK OVER ANDERE PARTIJEN LATEN HET ZO

0 Comment

Mensen met schulden zijn een verdienmodel geworden voor een industrie van incassobureaus, deurwaarders, bewindvoerders en ook de overheid  Er zijn veel problemen met de schuldsanering in Nederland een Byzantijnse bureaucratie banen om van die schulden af te komen. En misschien nog wel het ergste: politici boeit dit nauwelijks iets. Het is een van de […]

BESPAAR 50 MILJARD OP VLUCHTELINGENHULP

0 Comment

INVESTEREN IN ONTWIKKELINGSHULP PREVENTIE VEILIGHEID EN ONDERNEMINGEN IN AFRIKA EN ANDERE MIGRATIELANDEN BESPAART DE BELASTINGBETALER JAARLIJKS 70 MILJARD AAN UITKERINGEN AAN MIGRANTEN ECONOMISCH VLUCHTELINGEN WONINGEN AOW BIJSTANDSUITKERINGEN INTEGRATIEKOSTEN. EEN INVESTERING VAN 20 MILJARD IS HIERVOOR VOLDOENDE TE INVESTEREN IN DEFENSIE VEILIGHEID EN ONTWIKKELINGSHULP BESPARING VOOR DE BELASTINGBETALER 50 MILJARD !!

BESPARING 10 MILJARD IN BELASTINGONTDUIKING

0 Comment

INVESTEREN IN AANPAK BELASTINGONTDUIKING VAN DE 200.000 ZEER RIJKE NEDERLANDERS BESPAART DE BELASTINGBETALER JAARLIJKS 10 MILJARD. EEN INVESTERING VAN 1 MILJARD AAN OPSPORINGS EN INTERVENTIE KOSTEN IS HIERVOOR VOLDOENDE.

AFSCHAFFEN HYPOTHEEKRENTE AFTREK BESPARING 11 MILJARD

0 Comment

DE PRIJZEN VAN WONINGEN ZIJN STERK GESTEGEN DOOR DE MOGELIJKHEID OM BETAALDE HYPOTHEEKRENTE FISCAAL AFTREKBAAR TE MAKEN. ALLEEN DE HOGE INKOMENS HEBBEN HIERVAN STERK GEPROFITEERD. AFSCHAFFING VAN DEZE RENTE AFTREK BEPAART DE BELASTINGBETALER 11 MILJARD. HIERVOOR IS GEEN INVESTERING NODIG AAN PREVENTIE. BIJKOMEND EFFECT IS DAT DE PRIJZEN VAN DE KOOPWONINGEN GAAN DALEN EN DUS […]

SLIMME INVESTERING BESPAART DE BELASTINGBETALER 10 MILJARD

0 Comment

INVESTERINGEN IN SOCIALE DIENSTVERLENING EN SCHULDHULPVERLENING EN VOORKOMEN VAN HUISUITZETTINGEN BESPAART DE BELASTINGBETALER 11 MILJARD JAARLIJKS AAN OPVANG EN NAZORGKOSTEN VAN UIT HUIS GEPLAATSTEN WEGENS HUUR OF HYPOTHEEK SCHULDEN. ( BEREKENING NIBUD ) EEN INVESTERING VAN 1 MILJARD AAN PREVENTIE IS HIERVOOR VOLDOENDE.

BUREAUCRATIE KOST 90 MILJARD PER JAAR

0 Comment

DE BUREAU CRATIE VERZONNEN DOOR DE HOGER OPGELEIDEN MEESTAL IN DIENST VAN DE OVERHEID CQ BELASTINGDIENST, AMBTENAREN OP PROVINCIES, GEMEENTEN, EN DE SEMI OVERHEDEN EN ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN ZOALS UWV, SVB, MAAR OOK BIJ MULTI NATIONALS EN BANKEN, IN DE KENNIS EN BUREAUCRATIE INDUSTRIE KOST ONDERNEMERS EN BURGERS DANWEL DE BELASTINGBETALER RUIM 90 MILJARD PER JAAR. […]

Handhaving soms uitgevoerd door snakes in suits

0 Comment

Snakes in suits dat was het onderzoek van een Amerikaanse psychiater die karakterkenmerken vergeleek van mensen op hoge posities in de bureaucratie / ambtenarij en grote multi nationale ondernemingen en mensen met een onderklasse positie in de gevangenis die psychopatische kenmerken hadden. De conclusie was dat beide groepen – gewetenloze moordenaars roofdieren psychopaten die in […]

MEEDOEN DONEREN LID WORDEN KIJK HIER

0 Comment

LID WORDEN MEEDOEN DONEREN KIJK HIER KLIK HIER

SOCIALE COOPERATIES ook voor ZZP ers

0 Comment

Op diverse plekken in het land nemen mensen met weinig inkomen het initiatief om via eigen coöperatieve activiteiten hun (inkomens)positie te verbeteren. Het gaat om kleinschalige (buurt)economische activiteiten die in samenwerking worden opgezet door mensen die eigen zeggenschap hebben over het initiatief. We noemen deze initiatieven sociale coöperaties, waarbij we meteen aantekenen dat niet alle […]

VACATURE BUURTWINKEL/BUURTHUIS/BUURTRESTAURANT

0 Comment
error: Content is protected !!